Công văn 1173/TCT-CS

Công văn 1173/TCT-CS về chính sách thuế đối với hoạt động chuyển nhượng vốn do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1173/TCT-CS chính sách thuế hoạt động chuyển nhượng vốn


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1173/TCT-CS
V/v chính sách thuế đối với hoạt động chuyển nhượng vốn

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2012

 

Kính gửi:

- Cục thuế tỉnh Hưng Yên
- Cục thuế thành phố Hà Nội

 

Trả lời công văn số 1759/CT-KTT1 ngày 31/8/2011 của Cục thuế tỉnh Hưng Yên hỏi về thuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng vốn, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 44 Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ về thuế TNDN quy định: “Giảm 50% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp cho phần thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài cho các doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam”.

Tại điểm 7.2 Mục III Phần E Thông tư số 164/2003/NĐ-CP">128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN quy định: “Giảm 50% số thuế phải nộp cho phần thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài cho các doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam”.

Tại điểm 1.1 Mục IV Phần E Thông tư số 164/2003/NĐ-CP">128/2003/TT-BTC nêu trên quy định: “Các ưu đãi về thuế TNDN nêu tại Mục II, Mục III, Phần này chỉ áp dụng đối với cơ sở kinh doanh có đủ điều kiện được ưu đãi thuế; thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ; đã đăng ký thuế và nộp thuế theo kê khai”.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp nhà đầu tư nước ngoài Công ty cổ phần hữu hạn Phát triển Hà Nội – Đài Tư chuyển nhượng vốn trong Công ty xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng KCN Hà Nội – Đài Tư cho Công ty TNHH Nam Hòa là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam, Công ty Nam Hòa thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ, kê khai, nộp thuế thay cho nhà đầu tư nước ngoài thì thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng vốn này được hưởng ưu đãi giảm thuế TNDN theo quy định tại Nghị định số 164/2003/NĐ-CP Thông tư số 164/2003/NĐ-CP">128/2003/TT-BTC nêu trên.

Trường hợp sau khi cơ quan thuế kiểm tra phát hiện đơn vị mới thực hiện kê khai nộp thuế TNDN đối với thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng vốn thì số thuế TNDN phát hiện tăng thêm không được hưởng ưu đãi giảm thuế.

Đề nghị Cục thuế thành phố Hà Nội và Cục thuế tỉnh Hưng Yên căn cứ quy định và hồ sơ cụ thể để thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC;
- Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1173/TCT-CS

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 1173/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 04/04/2012
Ngày hiệu lực 04/04/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1173/TCT-CS chính sách thuế hoạt động chuyển nhượng vốn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 1173/TCT-CS chính sách thuế hoạt động chuyển nhượng vốn
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 1173/TCT-CS
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
Người ký Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành 04/04/2012
Ngày hiệu lực 04/04/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 12 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 1173/TCT-CS chính sách thuế hoạt động chuyển nhượng vốn

Lịch sử hiệu lực Công văn 1173/TCT-CS chính sách thuế hoạt động chuyển nhượng vốn

  • 04/04/2012

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 04/04/2012

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực