Công văn 1174/TTg-CN

Công văn 1174/TTg-CN năm 2021 về điều chỉnh quy hoạch các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1174/TTg-CN 2021 quy hoạch các khu công nghiệp tỉnh Thái Bình


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1174/TTg-CN
V/v Điều chỉnh quy hoạch các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2021

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 5451/BKHĐT-QLKKT ngày 18 tháng 8 năm 2021) về việc điều chỉnh quy hoạch các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản nêu trên về việc điều chỉnh giảm diện tích khu công nghiệp Phúc Khánh từ 200 ha xuống còn 159,03 ha, giảm diện tích khu công nghiệp Sông Trà từ 200 ha xuống còn 150,48 ha.

2. Các khu công nghiệp khác trên địa bàn tỉnh Thái Bình nằm trong Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp Việt Nam được phê duyệt tại các văn bản số 1069/TTg-CN ngày 17 tháng 8 năm 2018 và số 1816/TTg-KTN ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ không thay đổi.

3. Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình:

a) Chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác của các thông tin, số liệu nêu tại Báo cáo điều chỉnh giảm diện tích khu công nghiệp Phúc Khánh và khu công nghiệp Sông Trà, tỉnh Thái Bình; đảm bảo hiện trạng khu vực quy hoạch khu công nghiệp Phúc Khánh và khu công nghiệp Sông Trà được đề nghị điều chỉnh giảm chưa triển khai đầu tư, chưa thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất; đảm bảo sự phù hợp, tính khả thi, liên kết, đồng bộ, kế thừa và khả năng tích hợp của phương án điều chỉnh quy hoạch phát triển khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh trong nội dung quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030 theo quy định của pháp luật về quy hoạch; không để xảy ra các tranh chấp, khiếu kiện trong quá trình triển khai thực hiện.

b) Tiếp thu ý kiến của các Bộ, ngành.

c) Chịu trách nhiệm về việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất, đảm bảo diện tích đưa ra khỏi quy hoạch khu công nghiệp được sử dụng đúng mục đích, hiệu quả và không thất thoát ngân sách nhà nước; tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu, đất đai, nhà ở, đầu tư và pháp luật có liên quan trong việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các dự án tại diện tích đất đưa ra ngoài quy hoạch khu công nghiệp.

d) Đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng và thu hút các dự án thứ cấp đối với phần diện tích đất công nghiệp có thể cho thuê còn lại; giám sát và có giải pháp đẩy nhanh đầu tư xây dựng phần còn lại của khu công nghiệp Sông Trà và các khu công nghiệp khác trên địa bàn; tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy các dự án đầu tư phát triển hạ tầng chậm triển khai thực hiện hoặc gặp khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, đảm bảo sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai, tính khả thi của quy hoạch phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn.

4. Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan có liên quan giám sát việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật; Bộ Tài chính giám sát việc thu tiền sử dụng đất trong trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo không gây thất thoát ngân sách nhà nước./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg CP, các PTTg;
- Các Bộ: TN&MT, CT, XD, TC, GTVT;
- Ban quản lý KKT tỉnh Thái Bình;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, Các Vụ: TH, NN, QHĐP;
- Lưu: VT, CN (3) Khanh

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Lê Văn Thành

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1174/TTg-CN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1174/TTg-CN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/09/2021
Ngày hiệu lực15/09/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtTháng trước
(19/09/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1174/TTg-CN

Lược đồ Công văn 1174/TTg-CN 2021 quy hoạch các khu công nghiệp tỉnh Thái Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1174/TTg-CN 2021 quy hoạch các khu công nghiệp tỉnh Thái Bình
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1174/TTg-CN
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýLê Văn Thành
        Ngày ban hành15/09/2021
        Ngày hiệu lực15/09/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtTháng trước
        (19/09/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 1174/TTg-CN 2021 quy hoạch các khu công nghiệp tỉnh Thái Bình

              Lịch sử hiệu lực Công văn 1174/TTg-CN 2021 quy hoạch các khu công nghiệp tỉnh Thái Bình

              • 15/09/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 15/09/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực