Công văn 1175/UBND

Công văn 1175/UBND năm 2017 đính chính Quyết định 01/2017/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1175/UBND đính chính Quyết định 01/2017/QĐ-UBND Hồ Chí Minh 2017


ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN BÌNH TÂN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1175/UBND
V/v đính chính Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ngày 03 tháng 02 năm 2017 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân

Bình Tân, ngày 13 tháng 4 năm 2017

 

Kính gửi:

- Các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc quận;
- Khối Nội chính;
- Ủy ban nhân dân 10 phường.

 

Ngày 03 tháng 02 năm 2017, Ủy ban nhân dân quận Bình Tân đã ban hành Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân quận Bình Tân.

Do sơ suất trong khâu đánh máy, soạn thảo văn bản, tại Điều 2 của Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ghi là: “Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 05/2009/QĐ-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2009 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân về ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ quận Bình Tân, Quyết định số 05/2010/QĐ-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2010 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân về sửa đổi Khoản 2 Điều 1 của Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ quận Bình Tân được ban hành kèm theo Quyết định số 05/2009/QĐ-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2009 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân, Quyết định số 09/2011/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2011 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân về bổ sung nhiệm vụ thực hiện công tác thanh niên vào Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ quận Bình Tân được ban hành kèm theo Quyết định số 05/2009/QĐ-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2009 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân”.

Nay Ủy ban nhân dân quận Bình Tân xin đính chính lại là: “Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13 tháng 02 năm 2017 và thay thế Quyết định số 05/2009/QĐ-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2009 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân về ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ quận Bình Tân, Quyết định số 05/2010/QĐ-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2010 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân về sửa đổi Khoản 2 Điều 1 của Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ quận Bình Tân được ban hành kèm theo Quyết định số 05/2009/QĐ-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2009 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân, Quyết định số 09/2011/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2011 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân về bổ sung nhiệm vụ thực hiện công tác thanh niên vào Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Ni vụ quận Bình Tân được ban hành kèm theo Quyết định số 05/2009/QĐ-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2009 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân”./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND Thành phố;
- Sở Nội vụ Thành phố;
- Sở Tư pháp Thành phố;
- Trung tâm Công báo Thành phố;
- Thường trực Quận ủy;
- Thường trực HĐND quận;
- UBND quận: CT, các PCT;
- UBMTTQVN và các Đoàn thể quận;
- VP. HĐND&UBND quận: các PCVP;
- Lưu: VT, NV (H).

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Anh Cường

 

Thuộc tính Công văn 1175/UBND

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1175/UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/04/2017
Ngày hiệu lực13/04/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 năm trước

Lược đồ Công văn 1175/UBND đính chính Quyết định 01/2017/QĐ-UBND Hồ Chí Minh 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Công văn 1175/UBND đính chính Quyết định 01/2017/QĐ-UBND Hồ Chí Minh 2017
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu1175/UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
       Người kýNguyễn Anh Cường
       Ngày ban hành13/04/2017
       Ngày hiệu lực13/04/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật2 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Công văn 1175/UBND đính chính Quyết định 01/2017/QĐ-UBND Hồ Chí Minh 2017

          Lịch sử hiệu lực Công văn 1175/UBND đính chính Quyết định 01/2017/QĐ-UBND Hồ Chí Minh 2017

          • 13/04/2017

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 13/04/2017

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực