Công văn 11757/VPCP-KSTT

Công văn 11757/VPCP-KSTT năm 2019 về phê duyệt Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, phiên bản 2.0 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 11757/VPCP-KSTT 2019 phê duyệt Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam phiên bản 2.0


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11757/VPCP-KSTT
V/v phê duyệt Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, phiên bản 2.0

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2019

 

Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông.

Trên cơ sở hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, phiên bản 2.0, kèm theo Tờ trình số 54/TTr-BTTTT ngày 15 tháng 11 năm 2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông, Th tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Giao Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ký ban hành Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, phiên bản 2.0.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Thông tin và Truyền thông biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Vũ Đức Đam (để b/c);
- VPCP: BTCN,
Các Vụ, đơn vị: PL, KGVX, HC, TH, TTĐT, TTTH;
- Lưu: VT, KSTT (2). VTA
.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

Mai Tiến Dũng

 

Thuộc tính Công văn 11757/VPCP-KSTT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu11757/VPCP-KSTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/12/2019
Ngày hiệu lực26/12/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtTuần trước
(08/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 11757/VPCP-KSTT

Lược đồ Công văn 11757/VPCP-KSTT 2019 phê duyệt Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam phiên bản 2.0


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 11757/VPCP-KSTT 2019 phê duyệt Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam phiên bản 2.0
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu11757/VPCP-KSTT
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýMai Tiến Dũng
        Ngày ban hành26/12/2019
        Ngày hiệu lực26/12/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtTuần trước
        (08/01/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 11757/VPCP-KSTT 2019 phê duyệt Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam phiên bản 2.0

              Lịch sử hiệu lực Công văn 11757/VPCP-KSTT 2019 phê duyệt Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam phiên bản 2.0

              • 26/12/2019

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 26/12/2019

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực