Công văn 1176/BHXH-VP

Công văn 1176/BHXH-VP năm 2014 triển khai hệ thống chất lượng ISO do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1176/BHXH-VP 2014 triển khai hệ thống chất lượng ISO


BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1176/BHXH-VP
V/v triển khai hệ thống chất lượng ISO

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2014

 

Kính gửi:

- BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc BHXH Việt Nam.

Thực hiện Công văn số 4396/BHXH-VP ngày 30/10/2013 của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam về việc triển khai xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO, thời gian qua, BHXH các tỉnh, thành phố và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc BHXH Việt Nam đã phối hợp với các đơn vị tư vấn triển khai các nội dung công việc theo kế hoạch của Ngành. Đến nay, nhiều địa phương, đơn vị đã hoàn thành việc xây dựng hệ thống văn bản tài liệu và triển khai áp dụng tại địa phương, đơn vị.

Tuy nhiên, qua kiểm tra, nắm bắt thực tế tại một số địa phương cho thấy việc xây dựng, ban hành hệ thống văn bản, tài liệu còn một số hạn chế như: chưa tổ chức tốt việc rà soát các quy trình giải quyết thủ tục hành chính và xây dựng các quy trình quản lý nội bộ phù hợp với phân cấp quản lý; viện dẫn văn bản, tài liệu đã hết hiệu lực thi hành, cá biệt có địa phương còn thay đổi nội dung và các bước trong quy trình,... Để khắc phục tình trạng trên, BHXH Việt Nam yêu cầu các đơn vị thực hiện một số nội dung như sau:

1. Đối với quy trình giải quyết thủ tục hành chính:

- Căn cứ bộ quy trình giải quyết thủ tục hành chính do BHXH Việt Nam ban hành, các địa phương tiến hành việc rà soát, ban hành, triển khai tại địa phương mình theo nguyên tắc rút ngắn thời hạn giải quyết; không thay đổi nội dung, thay đổi các bước trong quy trình do BHXH Việt Nam ban hành. Khi phát hiện các nội dung bất cập, không phù hợp hoặc chưa đầy đủ, phải kịp thời tổng hợp, phản ánh với đơn vị tư vấn và báo cáo cụ thể bằng văn bản những nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung về BHXH Việt Nam để nghiên cứu sửa đổi, bổ sung.

- Việc cập nhật tài liệu viện dẫn, thời gian lưu hồ sơ trong từng quy trình phải đảm bảo phù hợp với các quy định hiện hành.

2. Đối với quy trình giải quyết công việc nội bộ

Bộ quy trình giải quyết công việc nội bộ do BHXH Việt Nam ban hành gửi cho các địa phương, đơn vị là tài liệu tham khảo. Các địa phương, đơn vị căn cứ tính chất, nội dung công việc và yêu cầu quản lý của địa phương, đơn vị để xây dựng, ban hành phù hợp với điều kiện quản lý của từng cơ quan, phấn đấu mỗi BHXH cấp tỉnh ban hành ít nhất 30 quy trình giải quyết công việc nội bộ; mỗi BHXH cấp huyện và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc BHXH Việt Nam ban hành ít nhất 20 quy trình giải quyết công việc nội bộ.

Yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện theo đúng nội dung trên.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- PTGĐ Đỗ Thị Xuân Phương (để b/c);
- Ban Chỉ đạo ISO của Ngành (để t/hiện);
- Trung tâm Hỗ trợ phát triển DN Vừa và Nhỏ 1 (Smedec1);
- Công ty Cổ phần tư vấn quản lý Lean;
- Công ty TNHH tư vấn quản lý và phát triển doanh nghiệp Á Châu (Ahead).
- -Lưu: VT, VP (02).

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
CHÁNH VĂN PHÒNG
Trần Phi

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1176/BHXH-VP

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1176/BHXH-VP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/04/2014
Ngày hiệu lực08/04/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1176/BHXH-VP 2014 triển khai hệ thống chất lượng ISO


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1176/BHXH-VP 2014 triển khai hệ thống chất lượng ISO
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1176/BHXH-VP
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
        Người kýTrần Phi
        Ngày ban hành08/04/2014
        Ngày hiệu lực08/04/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 1176/BHXH-VP 2014 triển khai hệ thống chất lượng ISO

             Lịch sử hiệu lực Công văn 1176/BHXH-VP 2014 triển khai hệ thống chất lượng ISO

             • 08/04/2014

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 08/04/2014

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực