Công văn 1177/BTC-CST

Công văn 1177/BTC-CST xử lý vướng mắc thực hiện Nghị định 87/2010/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1177/BTC-CST xử lý vướng mắc thực hiện Nghị định 87/2010/NĐ-CP


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1177/BTC-CST
V/v xử lý vướng mắc thực hiện Nghị định 87/2010/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2011

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Bộ Tài chính nhận được phản ánh của một số Hải quan địa phương báo cáo vướng mắc liên quan đến việc thực hiện Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Khoản 3 Điều 16 Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu quy định: “Đối với dự án khuyến khích đầu tư đã được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư có mức ưu đãi về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu cao hơn mức ưu đãi quy định tại Nghị định này thì tiếp tục thực hiện theo mức ưu đãi cho thời gian còn lại…

Căn cứ quy định tại Khoản 3 Điều 16 Nghị định số 87/2010/NĐ-CP nêu trên, các dự án khuyến khích đầu tư đã được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư trước ngày Nghị định số 87/2010/NĐ-CP có hiệu lực thi hành mà nay không phải là dự án khuyến khích đầu tư theo quy định của Nghị định số 87/2010/NĐ-CP thì tiếp tục thực hiện theo mức ưu đãi về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu của dự án khuyến khích đầu tư đã được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư cho thời gian còn lại nếu đáp ứng quy định tại điểm c khoản 21 Điều 101 Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, đồng thời đảm bảo thực hiện đúng các quy định về thủ tục hồ sơ và đăng ký danh mục theo quy định tại Điều 101, Điều 102 Thông tư 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 (nay là Điều 102, Điều 103 Thông tư số 194/2010/TT-BTC).

Bộ Tài chính trả lời để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố và các đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty CNTT Dung Quất (thay trả lời);
- Tổng cục Hải quan;
- Vụ PC;
- Lưu: VT, CST (P XNK).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1177/BTC-CST

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1177/BTC-CST
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/01/2011
Ngày hiệu lực24/01/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1177/BTC-CST xử lý vướng mắc thực hiện Nghị định 87/2010/NĐ-CP


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1177/BTC-CST xử lý vướng mắc thực hiện Nghị định 87/2010/NĐ-CP
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1177/BTC-CST
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýĐỗ Hoàng Anh Tuấn
        Ngày ban hành24/01/2011
        Ngày hiệu lực24/01/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1177/BTC-CST xử lý vướng mắc thực hiện Nghị định 87/2010/NĐ-CP

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1177/BTC-CST xử lý vướng mắc thực hiện Nghị định 87/2010/NĐ-CP

           • 24/01/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 24/01/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực