Công văn 1177/BXD-HTKT

Công văn 1177/BXD-HTKT thực hiện chương trình đầu tư xử lý chất thải rắn giai đoạn 2011-2020 do Bộ Xây dựng ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1177/BXD-HTKT thực hiện chương trình đầu tư xử lý chất thải rắn


BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1177/BXD-HTKT
V/v triển khai thực hiện chương trình đầu tư xử lý chất thải rắn giai đoạn 2011-2020

Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2011

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Quyết định số 798/QĐ-TTg ngày 25/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình đầu tư xử lý chất thải rắn giai đoạn 2011-2020 và Thông báo số 138/TB-VPCP ngày 10/6/2011 của Văn phòng Chính phủ thông báo Ý kiến của Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải tại chuyến thăm và làm việc tại Nhà máy xử lý rác thải Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, Bộ Xây dựng đề nghị các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiến hành triển khai một số nhiệm vụ chủ yếu như sau:

1. Về công tác quy hoạch quản lý/xử lý chất thải rắn:

- Đối với các thành phố trực thuộc Trung ương, tổ chức lập quy hoạch xử lý chất thải rắn trên địa bàn thành phố. Nội dung quy hoạch tuân theo Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 7/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch và Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 10/8/2010 của Bộ Xây dựng quy định hồ sơ từng loại quy hoạch đô thị.

- Đối với các tỉnh đang lập quy hoạch quản lý chất thải rắn cần xem xét, bổ sung mục tiêu của Chương trình, khẩn trương hoàn thành và phê duyệt theo thẩm quyền.

 - Đối với các tỉnh chưa lập quy hoạch quản lý chất thải rắn cần tổ chức triển khai công tác lập, phê duyệt quy hoạch quản lý chất thải rắn trên địa bàn. Nội dung quy hoạch tuân theo Nghị định số 59/2007/NĐ-CP về quản lý chất thải rắn và Thông tư số 13/2007/TT-BXD ngày 31/12/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số điều của Nghị định số 59/2007/NĐ-CP.

Các công tác trên cần được hoàn thành trước ngày 31/12/2011.

2. Trên cơ sở quy hoạch quản lý/xử lý chất thải rắn và quy hoạch xây dựng vùng tỉnh được phê duyệt, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiến hành lập kế hoạch thực hiện quy hoạch, trong đó, xác định lộ trình đầu tư xây dựng các cơ sở xử lý chất thải rắn như sau:

- Lập danh mục dự án đầu tư xây dựng các cơ sở xử lý chất thải rắn 5 năm (2011-2015) gửi về Bộ Xây dựng chậm nhất vào ngày 31/12/2011 để tổng hợp, thực hiện.

Trước mắt, đề xuất danh mục các dự án xây dựng cơ sở xử lý chất thải rắn ưu tiên thực hiện trong năm 2011 và 2012 gửi về Bộ Xây dựng trước ngày 30/9/2011 để tổng hợp và Bộ Xây dựng sẽ làm việc với Ngân hàng phát triển Việt Nam lập kế hoạch bố trí vốn thực hiện. Trong các dự án đề xuất cần báo cáo tóm tắt các nội dung chính sau:

+ Quy mô, công suất và địa điểm xây dựng phù hợp.

+ Công nghệ xử lý.

+ Nhu cầu và dự trù nguồn vốn: vốn ngân sách địa phương, vốn vay từ Ngân hàng Phát triển Việt Nam và các nguồn vốn khác.

+ Phương thức triển khai thực hiện và quản lý dự án.

Trên đây là một số nội dung triển khai các nhiệm vụ của Chương trình đầu tư xử lý chất thải rắn giai đoạn 2011-2020, đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương thực hiện và báo cáo định kỳ gửi Bộ Xây dựng theo quy định.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c)
- VPCP (KTN);
- Lưu: VP, HTKT.

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Lại Quang

 

Thuộc tính Công văn 1177/BXD-HTKT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1177/BXD-HTKT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/07/2011
Ngày hiệu lực15/07/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1177/BXD-HTKT

Lược đồ Công văn 1177/BXD-HTKT thực hiện chương trình đầu tư xử lý chất thải rắn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1177/BXD-HTKT thực hiện chương trình đầu tư xử lý chất thải rắn
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1177/BXD-HTKT
        Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
        Người kýCao Lại Quang
        Ngày ban hành15/07/2011
        Ngày hiệu lực15/07/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1177/BXD-HTKT thực hiện chương trình đầu tư xử lý chất thải rắn

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1177/BXD-HTKT thực hiện chương trình đầu tư xử lý chất thải rắn

           • 15/07/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/07/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực