Công văn 1179/TCT-CS

Công văn 1179/TCT-CS về bán hóa đơn lẻ do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1179/TCT-CS bán hóa đơn lẻ


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1179/TCT-CS
V/v bán hóa đơn lẻ

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2012

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Kiên Giang.

Trả lời công văn số 688/CT-KTT ngày 28/9/2011 của Cục thuế tỉnh Kiên Giang về việc cấp hóa đơn GTGT lẻ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 11, Điều 12 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ hướng dẫn:

“Điều 11. Bán hóa đơn do Cục thuế đặt in.

1. Cơ quan thuế bán hóa đơn cho tổ chức không phải là doanh nghiệp nhưng có hoạt động kinh doanh; hộ, cá nhân kinh doanh; doanh nghiệp siêu nhỏ; doanh nghiệp thành lập tại địa bàn kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn không được tạo hóa đơn tự in theo hướng dẫn tại Điều 6 Thông tư này.

Tổ chức không phải là doanh nghiệp nhưng có hoạt động kinh doanh theo hướng dẫn tại khoản này là các tổ chức có hoạt động kinh doanh nhưng không được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Luật Hợp tác xã, Luật Các tổ chức tín dụng, Luật Kinh doanh bảo hiểm.

Doanh nghiệp siêu nhỏ theo hướng dẫn tại khoản này là doanh nghiệp có từ 10 lao động trở xuống theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30/6/2009 của Chính phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Địa bàn kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn theo hướng dẫn tại khoản này là địa bàn thuộc danh mục địa bàn kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn ban hành kèm theo Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp có đơn vị trực thuộc kê khai thuế giá trị gia tăng riêng và không thuộc địa bàn kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn thì đơn vị trực thuộc không thuộc đối tượng được cơ quan thuế bán hóa đơn theo hướng dẫn tại khoản này.

3. Bán hóa đơn tại cơ quan thuế:

a) Trách nhiệm của tổ chức, hộ, cá nhân

Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh thuộc đối tượng được mua hóa đơn do cơ quan thuế phát hành khi mua hóa đơn phải có đơn đề nghị mua hóa đơn (mẫu số 3.3 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này).

Khi đến mua hóa đơn, người mua hóa đơn (người có tên trong đơn hoặc người được chủ hộ kinh doanh ủy quyền bằng giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật) phải xuất trình giấy chứng minh nhân dân còn trong thời hạn sử dụng theo quy định của pháp luật về giấy chứng minh nhân dân.

Điều 12: Cấp hóa đơn do Cục thuế đặt in.

Trường hợp doanh nghiệp sau khi đã giải thể, phá sản, đã quyết toán hóa đơn, đã đóng mã số thuế phát sinh thanh lý tài sản cần có hóa đơn để giao cho người mua được cơ quan thuế cấp hóa đơn lẻ là loại hóa đơn bán hàng…”.

Căn cứ vào các hướng dẫn trên và theo trình bày của Cục thuế tại công văn số 688/CT-KTT trường hợp trong giai đoạn Công ty cổ phần cơ khí đúc Kiên Nam tạm ngưng hoạt động, công ty đã trả cơ quan công an dấu của Công ty và đã được cơ quan thuế tiến hành kiểm tra thuế và ra quyết định truy thu thuế (trong đó có truy thu thuế phần bán tài sản của Công ty) thì Công ty cổ phần cơ khí đúc Kiên Nam không đủ điều kiện được bán hóa đơn lẻ do Cục thuế đặt in.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Kiên Giang được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, CST – BTC;
- Website TCT;
- Lưu: VT, PC , TVQT, CS(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1179/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1179/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/04/2012
Ngày hiệu lực04/04/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1179/TCT-CS bán hóa đơn lẻ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1179/TCT-CS bán hóa đơn lẻ
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1179/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýCao Anh Tuấn
        Ngày ban hành04/04/2012
        Ngày hiệu lực04/04/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1179/TCT-CS bán hóa đơn lẻ

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1179/TCT-CS bán hóa đơn lẻ

           • 04/04/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/04/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực