Công văn 1179/TCT-TNCN

Công văn số 1179/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về việc quyết toán, thoái trả thuế thu nhập cá nhân đối với các đại lý thuộc tổ chức bán hàng đa cấp

Nội dung toàn văn Công văn 1179/TCT-TNCN quyết toán, thoái trả thuế thu nhập cá nhân với đại lý thuộc tổ chức bán hàng đa cấp


TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1179/TCT-TNCN
V/v: Qtoán, thoái trả thuế TNCN

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2006 

 

Kính gửi:  Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương  

 

Thời gian vừa qua, Tổng cục Thuế nhận được ý kiến đề nghị hướng dẫn về việc quyết toán, thoái trả thuế thu nhập cá nhân đối với các đại lý thuộc tổ chức bán hàng đa cấp. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Nghị định số 110/2005/NĐ-CP ngày 24/8/2005 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp;

Căn cứ Thông tư số 81/2004/TT-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 147/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao;

Căn cứ công văn số 560/TCT-TNCN ngày 14/2/2006 về việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2005 thì việc quyết toán, thoái trả thuế thu nhập cá nhân đối với các đại lý thuộc tổ chức bán hàng đa cấp được thực hiện như sau:

1. Xử lý quyết toán thuế TNCN năm 2005:

Căn cứ tình hình thực tế, năm 2005 số lượng đại lý có số thuế khấu trừ 10% mà thu nhập chịu thuế trong năm dưới 60 triệu đồng lớn dẫn đến số lượng đối tượng nộp thuế phải thoái trả nhiều. Để đảm bảo việc thoái trả kịp thời, Tổng cục Thuế hướng dẫn việc thoái trả thuế TNCN năm 2005 cho các đại lý có thu nhập từ hoạt động bán hàng đa cấp như sau:

Các đại lý sẽ tập hợp chứng từ khấu trừ thuế, tổng hợp thu nhập từ hoa hồng đại lý và các Khoản thu nhập chịu thuế khác. Nếu tổng thu nhập dưới 60 triệu đồng thì lập Mẫu 08/TNTX và mẫu 15/TNTX ban hành tại Thông tư số 12/2005/TT-BTC ngày 04/02/2005 của Bộ Tài chính gửi về Tổ chức bán hàng đa cấp nơi đã thực hiện khấu trừ 10% thuế thu nhập của đại lý. Cá nhân làm đại lý phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực trong kê khai số liệu.

Tổ chức bán hàng đa cấp tập hợp các tờ khai thuế và xác định các Khoản thu nhập đã chi trả, số thuế đã khấu trừ cho cá nhân, lập danh sách các cá nhân có số thuế thoái trả và chuyển về Cục thuế địa phương. Cục thuế căn cứ các số liệu mà Tổ chức đề nghị thoái trả làm quyết định thoái trả chung chuyển vào tài Khoản của Tổ chức. Tổ chức bán hàng đa cấp sẽ trả tiền thuế được hoàn lại cho từng đại lý.

2. Xử lý kê khai, quyết toán từ năm 2006: Tổng cục Thuế sẽ có công văn sau hướng dẫn cụ thể về vấn đề này.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TNCN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Nguyễn Thị Cúc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1179/TCT-TNCN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1179/TCT-TNCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/04/2006
Ngày hiệu lực03/04/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1179/TCT-TNCN quyết toán, thoái trả thuế thu nhập cá nhân với đại lý thuộc tổ chức bán hàng đa cấp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1179/TCT-TNCN quyết toán, thoái trả thuế thu nhập cá nhân với đại lý thuộc tổ chức bán hàng đa cấp
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1179/TCT-TNCN
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýNguyễn Thị Cúc
        Ngày ban hành03/04/2006
        Ngày hiệu lực03/04/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1179/TCT-TNCN quyết toán, thoái trả thuế thu nhập cá nhân với đại lý thuộc tổ chức bán hàng đa cấp

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1179/TCT-TNCN quyết toán, thoái trả thuế thu nhập cá nhân với đại lý thuộc tổ chức bán hàng đa cấp

           • 03/04/2006

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 03/04/2006

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực