Công văn 118/TANDTC-VP

Công văn 118/TANDTC-VP năm 2020 thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 118/TANDTC-VP 2020 thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg


TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 118/TANDTC-VP
V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2020

 

Kính gửi:

- Đồng chí Chánh án Tòa án quân sự Trung ương;
- Các đồng chí Chánh án T
òa án nhân dân cấp cao;
- Các đồng chí Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Các đồng chí Chánh án Tòa án quân sự quân khu và tương đương.

Ngày 31/3/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 16/CT-TTg về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 (sau đây gọi tt là Chỉ thị s 16). Đthực hiện nghiêm Chỉ thị nêu trên, góp phn tích cực vào việc phòng, chống dịch bệnh; đồng thời duy trì các hoạt động bình thường của các Tòa án nhân dân, Tòa án quân sự các cấp, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao yêu cầu đồng chí Chánh án Tòa án quân sự Trung ương, các đồng chí Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao, Chánh án Tòa án nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Chánh án Tòa án quân sự quân khu và tương đương trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của mình thực hiện tốt một số công việc sau:

- Phổ biến đến toàn thể công chức, người lao động trong phạm vi quản lý nội dung quy định tại Chỉ thị số 16 về thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 01/4/2020 trên phạm vi toàn quốc; theo đó, kể từ 0 giờ ngày 01/4/2020 công chức, người lao động của các Tòa án nhân dân sử dụng công nghệ thông tin để làm việc tại nhà.

- Phân công lãnh đạo đơn vị và công chức trực tại cơ quan để xử lý các công việc cần thiết theo yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị để đảm bảo việc thực hiện Chỉ thị số 16 không ảnh hưởng đến các hoạt động bình thường của cơ quan, đơn vị. Việc phân công công chức trực tại cơ quan, đơn vị phải đảm bảo không để xảy ra lây nhiễm bệnh cho công chức, người lao động tại công sở.

- Chỉ đạo rà soát các vụ án đã sắp hết thời hạn chuẩn bị xét xử hoặc quá hạn xét xvà những vụ án có liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19 để có phương án giải quyết theo yêu cầu tại Công văn số 45/TANDTC-PC và số 113/TANDTC-VP ngày 30/3/2020 của Tòa án nhân dân tối cao.

- Đối với những vụ án hình sự các Tòa án đang thụ lý có bị can, bị cáo sắp hết thời hạn tạm giam, cần rà soát để kịp thời gian hạn tạm giam (nếu cần thiết) nhằm đảm bảo thực hiện nghiêm việc tạm giam bị can, bị cáo theo quy định của pháp luật.

(Gửi kèm theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ).

Đối với việc tổ chức Đại hội đảng, tạm hoãn việc tổ chức đại hội đảng bộ cp cơ sở cho đến khi có chỉ đạo mới đtập trung phòng, chng dịch Covid-19.

Tòa án nhân dân tối cao yêu cầu các đồng chí nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung nêu trên và chịu trách nhiệm trước Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về kết quả triển khai thực hiện tại cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý và kịp thời báo cáo Chánh án Tòa án nhân dân tối cao khi có tình huống phát sinh thông qua đồng chí Ngô Tiến Hùng, Chánh Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao theo số điện thoại: 0912267555.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để b/c TTg);
- Đ/c Chánh án TANDTC (để b/c);
- Các đ/c Lãnh đạo, Thẩm phán TANDTC (để p/h chỉ đạo);
- Lưu: VP, P.TM-TH.

KT. CHÁNH ÁN
PHÓ CHÁNH ÁN
Lê Hồng Quang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 118/TANDTC-VP

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu118/TANDTC-VP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/03/2020
Ngày hiệu lực31/03/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 118/TANDTC-VP 2020 thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 118/TANDTC-VP 2020 thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu118/TANDTC-VP
        Cơ quan ban hànhTòa án nhân dân tối cao
        Người kýLê Hồng Quang
        Ngày ban hành31/03/2020
        Ngày hiệu lực31/03/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 118/TANDTC-VP 2020 thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg

           Lịch sử hiệu lực Công văn 118/TANDTC-VP 2020 thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg

           • 31/03/2020

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 31/03/2020

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực