Công văn 1180/TCT-TS

Công văn số 1180/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc miễn, giảm thuế tài nguyên cho cơ sở hoạt động khai thác hải sản xa bờ

Nội dung toàn văn Công văn 1180/TCT-TS miễn, giảm thuế tài nguyên cho cơ sở hoạt động khai thác hải sản xa bờ


TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1180/TCT-TS
V/v: Miễn, giảm thuế tài nguyên đối với hoạt động khai thác hải sản xa bờ

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

 

Trả lời công văn số 806/CT-QLDN2 ngày 7/3/2006 của Cục thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc miễn giảm thuế tài nguyên cho cơ sở hoạt động khai thác hải sản xa bờ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1- Căn cứ quy định tại điểm 3, Mục IV Thông tư số 153/1998/TT-BTC ngày 26/11/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 68/1998/NĐ-CP ngày 3/9/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế tài nguyên (sửa đổi) thì: “Tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác thủy sản ở vùng biển xa bờ bằng phương tiện có công suất lớn được miễn thuế tài nguyên trong 5 năm đầu từ khi được cấp giấy phép khai thác và giảm 50% thuế tài nguyên trong 5 năm tiếp theo”.

Vì vậy, đối tượng được miễn giảm thuế tài nguyên là tổ chức, cá nhân (không phân biệt đối với từng phương tiện khai thác) hoạt động khai thác thủy sản xa bờ và thời gian bắt đầu xét miễn giảm thuế tài nguyên đối với hoạt động khai thác hải sản xa bờ được xác định theo thời gian ghi trên giấy phép khai thác tài nguyên.

2- Căn cứ quy định tại điểm 1, Mục III Thông tư số 153/1998/TT-BTC nêu trên thì tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác tài nguyên có trách nhiệm: “đăng ký, hoạt động khai thác tài nguyên với cơ quan thuế chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày được phép khai thác tài nguyên hoặc chậm nhất là 5 ngày trước khi có sự sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản hay có sự thay đổi trong hoạt động khai thác tài nguyên”.

Vì vậy, chủ sở hữu phương tiện khai thác hải sản xa bờ đang trong thời gian được hưởng ưu đãi miễn giảm thuế bán phương tiện đánh bắt cho người khác thì người bán và người mua phương tiện có trách nhiệm đăng ký, khai báo với cơ quan thuế biết và xác nhận, trường hợp này người mua phương tiện chỉ được hưởng ưu đãi miễn giảm thuế trong thời gian còn lại sau khi đã trừ thời gian ưu đãi mà chủ phương tiện trước đây đã được hưởng.

Trường hợp có sự thay đổi chủ sở hữu phương tiện đánh bắt hải sản xa bờ mà không có bản khai báo hoặc đăng ký việc thay đổi có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền theo quy định nêu trên thì không thuộc đối tượng được xét miễn, giảm thuế tài nguyên.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1180/TCT-TS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1180/TCT-TS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/04/2006
Ngày hiệu lực03/04/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1180/TCT-TS miễn, giảm thuế tài nguyên cho cơ sở hoạt động khai thác hải sản xa bờ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1180/TCT-TS miễn, giảm thuế tài nguyên cho cơ sở hoạt động khai thác hải sản xa bờ
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1180/TCT-TS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành03/04/2006
        Ngày hiệu lực03/04/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 1180/TCT-TS miễn, giảm thuế tài nguyên cho cơ sở hoạt động khai thác hải sản xa bờ

            Lịch sử hiệu lực Công văn 1180/TCT-TS miễn, giảm thuế tài nguyên cho cơ sở hoạt động khai thác hải sản xa bờ

            • 03/04/2006

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 03/04/2006

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực