Công văn 11802/BTC-TCHQ

Công văn 11802/BTC-TCHQ năm 2014 về xử lý vướng mắc khai hải quan lô hàng trên 50 dòng hàng của Bộ Tài chính

Nội dung toàn văn Công văn 11802/BTC-TCHQ 2014 xử lý vướng mắc khai hải quan lô hàng trên 50 dòng hàng


BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 11802/BTC-TCHQ
V/v xử lý vướng mắc khai hải quan lô hàng trên 50 dòng hàng

Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Để tháo gỡ vướng mắc của các doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hải quan đối với những lô hàng có trên 50 dòng hàng trên hệ thống VNACCS/VCIS, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện như sau:

1. Đối với lô có nhiều hơn 50 dòng hàng khi thực hiện khai báo trên hệ thống VNACCS/VCIS cho phép người khai hải quan lựa chọn khai báo gộp những dòng hàng có cùng mã HS với điều kiện:

- Các dòng hàng khai gộp mã HS phải có cùng xuất xứ, cùng thuế suất;

- Việc khai gộp mã HS áp dụng cho các loại hình xuất nhập khẩu để sản xuất, chế xuất, sản xuất xuất khẩu, gia công hàng hóa cho thương nhân nước ngoài;

Khi khai báo gộp mã HS trên hệ thống VNACCS việc khai báo chỉ tiêu “trị giá hóa đơn” của dòng hàng gộp mã HS là tổng trị giá hóa đơn của các mặt hàng đã gộp; chỉ tiêu “trị giá tính thuế” của dòng hàng gộp mã HS là tổng trị giá tính thuế của các mặt hàng đã gộp; chỉ tiêu “số lượng” của dòng hàng gộp mã HS là tổng số lượng các mặt hàng đã gộp; không khai đơn giá tại chỉ tiêu “đơn giá hóa đơn”. Đối với hàng hóa thuộc loại hình nhập khẩu để sản xuất, nhập sản xuất xuất khẩu người khai hải quan phải khai tờ khai trị giá theo mẫu quy định tại Quyết định số 30/2008/QĐ-BTC ngày 21/05/2008 của Bộ Tài chính (trừ các đối tượng không phải khai tờ khai trị giá theo quy định tại Thông tư số 182/2012/TT-BTC ngày 25/10/2012 của Bộ Tài chính).

Trường hợp hàng hóa nhập khẩu có các khoản điều chỉnh và người khai hải quan khai báo để hệ thống tự động phân bổ các khoản điều chỉnh, tự động tính toán trị giá tính thuế, thì các dòng hàng khai gộp mã HS phải được phân bổ cùng khoản điều chỉnh.

2. Về vướng mắc liên quan đến việc doanh nghiệp phải thực hiện nhiều ủy nhiệm chi/ giấy nộp tiền vào ngân sách cho các tờ khai của lô hàng có nhiều hơn 50 dòng hàng:

Để đơn giản hóa thủ tục kê khai, nộp thuế cho phép doanh nghiệp được lựa chọn sử dụng một lệnh chi/ủy nhiệm chi (đối với trường hợp chuyển khoản) hoặc kê khai một Giấy nộp tiền (đối với trường hợp nộp bằng tiền mặt) để nộp tiền cho một hoặc nhiều tờ khai hải quan theo mẫu gửi kèm công văn này. Tổ chức tín dụng hoặc Kho bạc Nhà nước trực tiếp thu tiền, trích tiền từ tài khoản của người nộp thuế sẽ tra cứu thông tin trong cơ sở dữ liệu của cổng thông tin điện tử hải quan cập nhật các thông tin còn lại trên Giấy nộp tiền vào NSNN, thực hiện thu tiền, chuyển tiền cho từng tờ khai mà người nộp thuế đã kê khai.

Yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố hướng dẫn doanh nghiệp biết, thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phát sinh thì kịp thời báo cáo về Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) để được hướng dẫn./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam;
- Hiệp hội Dệt may Việt Nam;
- Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản;
- Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam;
- Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam;
- Tổng cục thuế (để thực hiện);
- Kho bạc Nhà nước (để thực hiện);
- Các ngân hàng thương mại (để thực hiện);
- Lưu: VT, TCHQ (60).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn


LỆNH CHI/ ỦY NHIỆM CHI

(Sử dụng đối với trường hợp chuyển khoản)

Thông tin người nộp tiền:

 

Người nộp tiền:……………………………………

Mã số thuế: ……………….

Người nộp thay:………………………………….

Mã số thuế:………………

Đề nghị NH (KBNN):……………………………..

trích TK số: ……………….

để chuyển cho KBNN: …………………………

Số tài khoản KB: …………

Nội dung nộp tiền:

STT

SỐ TỜ KHAI/QĐ

NGÀY TK

Số tiền

XK

NK

VAT

TTĐB

TV

BVMT

Khác

Tổng cộng

1

100023456789

01/01/2014

 

10.000.000

1.000.000

 

 

 

 

1.100.000

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TỔNG CỘNG

 

 

10.000.000

1.000.000

 

 

 

 

1.100.000

Tiền khác: tiền chậm nộp; tiền phạt; phí rà lệ phí hải quan; phạt vi phạm hành chính; tiền bán hàng tịch thu; ….

Tổng số tiền ghi bằng chữ: ……………………………………………………………………………..

 

ĐỐI TƯỢNG NỘP TIỀN
Ngày …. tháng … năm …
Người nộp tiền    Kế toán trưởng     Thủ trưởng

NGÂN HÀNG A
Ngày …. tháng ….. năm ….
Kế toán                  Kế toán trưởng

 

GIẤY NỘP TIỀN

(Sử dụng đối với trường hợp chuyển khoản)

Thông tin người nộp tiền:

Người nộp tiền: ………………………………………

Mã số thuế: …………………

Người nộp thay:………………………………………

Mã số thuế: …………………

Đề nghị NH (KBNN):………………………………………………..………………………………………

chuyển tiền cho KBNN:……………………………………

Số tài khoản KB.…………..…

Nội dung nộp tiền:

STT

SỐ TỜ KHAI/QĐ

NGÀY TK

Số tiền

XK

NK

VAT

TTĐB

TY

BVMT

Khác

Tổng cộng

1

100023456789

01/01/2014

 

10.000.000

1.000.000

 

 

 

 

1.100.000

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TỔNG CỘNG

 

 

10.000.000

1.000.000

 

 

 

 

1.100.000

Tiền khác: tiền chậm nộp; tiền phạt; phí và lệ phí hải quan; phạt vi phạm hành chính; tiền bán hàng tịch thu;...

Tổng số tiền ghi bằng chữ: ……………………………………………………………………..

 

ĐỐI TƯỢNG NỘP TIỀN
Ngày …. tháng … năm …
Người nộp tiền         Kế toán trưởng      Thủ trưởng

NGÂN HÀNG A
Ngày …. tháng ….. năm ….
Kế toán             Kế toán trưởng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 11802/BTC-TCHQ

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu11802/BTC-TCHQ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/08/2014
Ngày hiệu lực22/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 11802/BTC-TCHQ 2014 xử lý vướng mắc khai hải quan lô hàng trên 50 dòng hàng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Công văn 11802/BTC-TCHQ 2014 xử lý vướng mắc khai hải quan lô hàng trên 50 dòng hàng
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu11802/BTC-TCHQ
       Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
       Người kýĐỗ Hoàng Anh Tuấn
       Ngày ban hành22/08/2014
       Ngày hiệu lực22/08/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật10 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Công văn 11802/BTC-TCHQ 2014 xử lý vướng mắc khai hải quan lô hàng trên 50 dòng hàng

          Lịch sử hiệu lực Công văn 11802/BTC-TCHQ 2014 xử lý vướng mắc khai hải quan lô hàng trên 50 dòng hàng

          • 22/08/2014

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 22/08/2014

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực