Công văn 11803/BTC-TCHQ

Công văn 11803/BTC-TCHQ năm 2014 về đăng ký danh mục hàng hóa miễn thuế nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 11803/BTC-TCHQ 2014 đăng ký danh mục hàng hóa miễn thuế nhập khẩu


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11803/BTC-TCHQ
V/v: đăng ký danh mục hàng hóa miễn thuế nhập khẩu

Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2014

 

Kính gửi:

- UBND Thành phố Hồ Chí Minh;
- Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Bộ Tài chính nhận được công văn số 3921/UBND-ĐT ngày 11/8/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh gửi Thủ tướng Chính phủ về việc vướng mắc trong việc đăng ký Danh mục hàng hóa miễn thuế đối với dự án Khu Tứ giác Bến Thành, về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Căn cứ quy định tại điểm e khoản 6 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và khoản 9 Điều 12 Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ hướng dẫn thi, hành một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;

Căn cứ quy định tại khoản 5 Điều 1 Nghị quyết số 33/2008/NQ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ về thực hiện thí điểm một số thủ tục hành chính trong đầu tư xây dựng đối với dự án khu đô thị mới, dự án khu nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp;

Căn cứ quy định tại điểm c khoản 2 Điều 7, khoản 2 Điều 13 Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;

Căn cứ quy định tại điểm a khoản 1 Điều 6 Thông tư số 71/2010/NĐ-CP về Luật nhà ở">16/2010/TT-BXD ngày 01/9/2010 của Bộ Xây dựng quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;

Căn cứ quy định tại Điều 101 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Trường hợp dự án Khu tứ giác Bến Thành (The One HoChiMinh City) của Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco, nếu nhập khẩu hàng hóa để tạo tài sản cố định của dự án được ưu đãi về thuế nhập khẩu đầu tư về khách sạn, văn phòng, căn hộ cho thuê, nhà ở, trung tâm thương mại,... thì được miễn thuế hàng hóa nhập khẩu lần đầu theo quy định tại khoản 9 Điều 12 và Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 87/2010/ND-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ.

Hồ sơ đăng ký Danh mục hàng hóa miễn thuế nhập khẩu của dự án thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 101 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính, trong đó Giấy chứng nhận đầu tư được thay thế bằng văn bản chấp thuận đầu tư do UBND TP. Hồ Chí Minh cấp cho dự án theo quy định tại Nghị định số 71/2010/NĐ-CP nêu trên.

Bộ Tài chính ghi nhận phản ánh của UBND thành phố Hồ Chí Minh để sửa đổi, bổ sung Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 cho phù hợp quy định hiện hành.

Bộ Tài chính thông báo để UBND thành phố Hồ Chí Minh được biết và Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh để thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/cáo);
- Văn phòng Chính phủ (để b/cáo);
- Cục HQ các tỉnh, thành phố (để t/h);
- Lưu: VT, TCHQ

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 11803/BTC-TCHQ

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 11803/BTC-TCHQ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 22/08/2014
Ngày hiệu lực 22/08/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 11803/BTC-TCHQ 2014 đăng ký danh mục hàng hóa miễn thuế nhập khẩu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 11803/BTC-TCHQ 2014 đăng ký danh mục hàng hóa miễn thuế nhập khẩu
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 11803/BTC-TCHQ
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Người ký Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành 22/08/2014
Ngày hiệu lực 22/08/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 10 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 11803/BTC-TCHQ 2014 đăng ký danh mục hàng hóa miễn thuế nhập khẩu

Lịch sử hiệu lực Công văn 11803/BTC-TCHQ 2014 đăng ký danh mục hàng hóa miễn thuế nhập khẩu

  • 22/08/2014

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 22/08/2014

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực