Công văn 1181/LĐTBXH-KHTC

Công văn 1181/LĐTBXH-KHTC năm 2020 về xây dựng chỉ tiêu kế hoạch phát triển lĩnh vực lao động, người có công và xã hội giai đoạn 2021-2025 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1181/LĐTBXH-KHTC 2020 xây dựng chỉ tiêu kế hoạch phát triển lĩnh vực lao động


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đ
ộc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1181 /LĐTBXH-KHTC
V/v xây dựng chỉ tiêu kế hoạch phát triển lĩnh vực lao động, người có công và xã hội giai đoạn 2021 - 2025

Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2020

 

Kính gửi:

- Văn phòng Bộ;
- Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp;
- Các Cục: Người có công, Việc làm, Quản lý lao động ngoài nước, An toàn lao động, Quan hệ lao động - Tiền lương, Bảo trợ xã hội, Trẻ em và Phòng, chống tệ nạn xã hội;
- Các Vụ: Bình đẳng giới, Bảo hiểm xã hội, Hợp tác quốc tế, Tổ chức cán bộ, Kế hoạch - Tài chính;
- Thanh tra Bộ;
- Văn phòng Quốc gia về Giảm nghèo;
- Viện Khoa học Lao động - Xã hội.

Đchuẩn bị đánh giá tình hình triển khai nhiệm vụ 5 năm 2016 - 2020 và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, Bộ (Vụ Kế hoạch - Tài chính) đề nghị các đơn vị quản lý nhà nước các lĩnh vực:

1. Báo cáo nhanh kết quả thực hiện kế hoạch 5 năm 2016 - 2020:

Căn cứ Nghị quyết số 142/2016/QH13 của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020; Nghị quyết số 24/2016/QH14 về cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016 - 2020; Nghị quyết số 25/2016/QH14 về kế hoạch tài chính 05 năm quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 và Quyết định số 1015/QĐ-LĐTBXH ngày 29/7/2016 của Bộ ban hành kế hoạch phát triển lĩnh vực lao động, người có công và xã hội giai đoạn 2016 - 2020, các đơn vị đánh giá thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ thuộc lĩnh vực đơn vị quản lý 5 năm 2016 - 2020, trong đó:

- Kết quả thực hiện 4 năm 2016-2019;

- Ước thực hiện năm 2020 và 5 năm 2016 - 2020.

Yêu cầu việc đánh giá phải sát thực, đúng thực chất kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong phạm vi cả nước theo lĩnh vực do đơn vị phụ trách; làm nổi bật những kết quả đã đạt được; đồng thời, chỉ ra được những tồn tại, hạn chế, khó khăn và nguyên nhân trong việc thực hiện kế hoạch 5 năm; Dự kiến mức độ hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch 5 năm 2016 - 2020; nhiệm vụ và giải pháp năm 2020 cần tập trung thực hiện để hoàn thành kế hoạch cả 5 năm 2016 - 2020.

2. Đxuất các chỉ tiêu kế hoạch 5 năm 2021 - 2025:

Tập trung nghiên cứu các Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Khóa XII, của Quốc hội, các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: số 622/QĐ-TTg ngày 10/5/2017 về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững và số 681/QĐ-TTg ngày 04/6/2019 về việc ban hành Lộ trình thực hiện các mục tiêu về phát triển bền vững tại Việt Nam, các Dự thảo Nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc khóa XIII; căn cứ dự báo tình hình thế giới và trong nước, những cơ hội, thách thức của giai đoạn 2021 - 2025 và mục tiêu quản lý nhà nước lĩnh vực do đơn vị phụ trách để đề xuất các chỉ tiêu kế hoạch 5 năm 2021 - 2025; trong đó:

- Chỉ tiêu quốc gia (chỉ tiêu do Quốc hội, Chính phủ giao).

- Chỉ tiêu ngành (nêu căn cứ pháp lý; nội dung; phương pháp thu thập; tổng hợp báo cáo đánh giá).

Các đơn vị xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch 5 năm 2021 - 2025 theo nội dung hướng dẫn tại công văn này và gửi về Vụ Kế hoạch - Tài chính trước ngày 15/4/2020 để tổng hợp chung trong Kế hoạch của Bộ.

(Để thuận tiện trong quá trình tổng hợp, ngoài bản chính thức, đơn vị gửi một bản điện tử theo địa chỉ e-mail: [email protected])./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các đồng chí Thứ trưởng (để báo cáo);
- Cổng thông tin điện tử của Bộ;
- Lưu: VT, Vụ KHTC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
Phạm Quang Phụng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1181/LĐTBXH-KHTC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1181/LĐTBXH-KHTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/04/2020
Ngày hiệu lực03/04/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 tháng trước
(05/04/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1181/LĐTBXH-KHTC

Lược đồ Công văn 1181/LĐTBXH-KHTC 2020 xây dựng chỉ tiêu kế hoạch phát triển lĩnh vực lao động


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1181/LĐTBXH-KHTC 2020 xây dựng chỉ tiêu kế hoạch phát triển lĩnh vực lao động
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1181/LĐTBXH-KHTC
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động - Thương binh và Xã hội
        Người kýPhạm Quang Phụng
        Ngày ban hành03/04/2020
        Ngày hiệu lực03/04/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 tháng trước
        (05/04/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 1181/LĐTBXH-KHTC 2020 xây dựng chỉ tiêu kế hoạch phát triển lĩnh vực lao động

              Lịch sử hiệu lực Công văn 1181/LĐTBXH-KHTC 2020 xây dựng chỉ tiêu kế hoạch phát triển lĩnh vực lao động

              • 03/04/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 03/04/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực