Công văn 1181/TCT-CS

Công văn 1181/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng đối với gia công hàng xuất khẩu do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1181/TCT-CS thuế giá trị gia tăng gia công hàng xuất khẩu


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1181/TCT-CS
V/v thuế GTGT đối với gia công hàng xuất khẩu.

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2012

 

Kính gửi:

Công ty TNHH may mặc United Sweethearts Việt Nam.
(Địa chỉ: đường 10, KCN Nhơn Trạch 1, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai).

 

Trả lời công văn số ACC02/USV ngày 06/01/2012 của Công ty TNHH may mặc United Sweethearts Việt Nam về thuế GTGT đối với hoạt động gia công hàng xuất khẩu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 1.6 Mục I Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính về thuế GTGT hướng dẫn giá tính thuế đối với gia công hàng hóa như sau:

“1.6. Đối với gia công hàng hóa là giá gia công theo hợp đồng gia công chưa có thuế GTGT, bao gồm cả tiền công, chi phí về nhiên liệu, động lực, vật liệu phụ và chi phí khác phục vụ cho việc gia công hàng hóa.”

Tại điểm 1 Mục II Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC nêu trên hướng dẫn:

“1. Thuế suất 0%: áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu; hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình của doanh nghiệp chế xuất; hàng bán cho cửa hàng bán hàng miễn thuế; vận tải quốc tế; hàng hóa, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT khi xuất khẩu, trừ các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0% nêu tại điểm 1.3 Mục này.”

“1.2. Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu được áp dụng thuế suất 0% phải đáp ứng điều kiện:

- Có hợp đồng bán, gia công hàng hóa xuất khẩu; hợp đồng ủy thác xuất khẩu hoặc ủy thác gia công hàng hóa xuất khẩu; hợp đồng cung ứng dịch vụ với tổ chức, cá nhân ở nước ngoài hoặc ở trong khu phi thuế quan;

- Có chứng từ thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu qua ngân hàng và các chứng từ khác theo quy định của pháp luật;

- Có tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu.”

Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp Công ty TNHH may mặc United Sweethearts Việt Nam ký hợp đồng may gia công hàng xuất khẩu (bên nhận gia công) với doanh nghiệp nước ngoài (bên thuê gia công), trong hợp đồng có điều khoản bên thuê gia công giao cho bên nhận gia công mua nguyên liệu, phụ liệu phục vụ cho hoạt động gia công hàng xuất khẩu và bên thuê gia công sẽ thanh toán cho bên nhận gia công chi phí nguyên, phụ liệu mua vào theo bản quyết toán từng mã hàng thì nguyên phụ liệu bên nhận gia công mua sử dụng để gia công hàng xuất khẩu là chi phí của bên nhận gia công nên bên nhận gia công được kê khai, khấu trừ hoàn thuế GTGT đầu vào của nguyên, phụ liệu mua vào. Doanh thu từ việc gia công hàng xuất khẩu (bao gồm giá gia công theo hợp đồng cộng với giá trị nguyên, phụ liệu mua vào tại Việt Nam được phía nước ngoài thanh toán theo từng mã hàng gia công xuất khẩu) được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% nếu đáp ứng được các điều kiện hướng dẫn tại điểm 1.2 Mục II Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH may mặc United Sweethearts Việt Nam được biết và liên hệ với Cục Thuế tỉnh Đồng Nai để được hướng dẫn cụ thể.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC (BTC);
- Vụ PC - TCT;
- Lưu: VT, CS(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1181/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1181/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/04/2012
Ngày hiệu lực04/04/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1181/TCT-CS thuế giá trị gia tăng gia công hàng xuất khẩu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1181/TCT-CS thuế giá trị gia tăng gia công hàng xuất khẩu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1181/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýCao Anh Tuấn
        Ngày ban hành04/04/2012
        Ngày hiệu lực04/04/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 1181/TCT-CS thuế giá trị gia tăng gia công hàng xuất khẩu

             Lịch sử hiệu lực Công văn 1181/TCT-CS thuế giá trị gia tăng gia công hàng xuất khẩu

             • 04/04/2012

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 04/04/2012

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực