Công văn 1181/XNK-XXHH

Công văn 1181/XNK-XXHH năm 2018 về tham gia thí điểm tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa do Cục Xuất nhập khẩu ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1181/XNK-XXHH 2018 tham gia thí điểm tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa


BỘ CÔNG THƯƠNG
CỤC XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1181/XNK-XXHH
V/v tham gia thí điểm tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH Nestlé Việt Nam
(Đ/c: Khu công nghiệp Biên Hòa II, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai)

Trả lời công văn số 320/NVL/SC/2018 ngày 25 tháng 9 năm 2018 của Công ty TNHH Nestlé Việt Nam về việc đề nghị tham gia thí điểm tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong ASEAN, Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

Khoản 7 Điều 11 (Trách nhiệm của thương nhân được cấp Văn bản chấp thuận) Thông tư số 28/2015/TT-BCT ngày 20 tháng 8 năm 2015 của Bộ Công Thương quy định việc thực hiện thí điểm tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN quy định:

“7. Định kỳ hàng tháng, trong tuần đầu tiên của tháng tiếp theo, gửi báo cáo về Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương các hóa đơn thương mại có nội dung khai báo xuất xứ đã phát hành cho hàng hóa xuất khẩu theo quy định tại Thông tư này (theo mẫu quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư này).”

Trong thời gian Công ty thực hiện thí điểm tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa, Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương không nhận được báo cáo định kỳ theo quy định tại khoản 7 Điều 11 Thông tư số 28/2015/TT-BCT nêu trên.

Để có cơ sở xem xét, cấp Văn bản chấp thuận tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa mới, Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương yêu cầu Công ty báo cáo các hóa đơn thương mại có nội dung khai báo xuất xứ đã phát hành. Trường hợp Công ty không thực hiện báo cáo định kỳ theo quy định, Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương không xem xét, cấp Văn bản chấp thuận tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa mới.

Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương thông báo để công ty biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan;
- Cục trưởng Phan Văn Chinh (để b/c);
- Lưu; VT, XXHH, thinhvh.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thanh Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1181/XNK-XXHH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1181/XNK-XXHH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/10/2018
Ngày hiệu lực12/10/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1181/XNK-XXHH

Lược đồ Công văn 1181/XNK-XXHH 2018 tham gia thí điểm tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1181/XNK-XXHH 2018 tham gia thí điểm tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1181/XNK-XXHH
        Cơ quan ban hànhCục Xuất nhập khẩu
        Người kýTrần Thanh Hải
        Ngày ban hành12/10/2018
        Ngày hiệu lực12/10/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 1181/XNK-XXHH 2018 tham gia thí điểm tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa

             Lịch sử hiệu lực Công văn 1181/XNK-XXHH 2018 tham gia thí điểm tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa

             • 12/10/2018

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 12/10/2018

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực