Công văn 11826/BTC-ĐT

Công văn 11826/BTC-ĐT năm 2018 về thanh toán chi phí hạng mục chung trong Hợp đồng trọn gói do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 11826/BTC-ĐT 2018 thanh toán chi phí hạng mục chung trong Hợp đồng trọn gói


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11826/BTC-ĐT
V/v thanh toán chi phí hạng mục chung trong Hợp đồng trọn gói

Hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm 2018

                                                       

 

Kính gửi: Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Trọng Hoàng
(Thôn Gò Rô, xã Trà Phong, huyện Tây Trà, tỉnh Quảng Ngãi)

Trả lời kiến nghị của Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Trọng Hoàng về việc thanh toán chi phí hạng mục chung trong hợp đồng trọn gói (theo Phiếu chuyển số 9070/VPCP-ĐMDN ngày 20/9/2018 của Văn phòng Chính phủ), Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Hiện nay, việc thực hiện Hợp đồng trọn gói được quy định tại các Luật của Quốc hội: Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013, Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014 và các Nghị định của Chính phủ: số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng. Tại các văn bản nêu trên đã quy định các nội dung liên quan đến Hợp đồng theo trọn gói (trong đó có quy định về hồ sơ thanh toán Hợp đồng).

Do vậy, liên quan đến vướng mắc về thanh toán chi phí hạng mục chung trong Hợp đồng trọn gói, đề nghị Quý Công ty liên hệ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư (là cơ quan chủ trì trình Chính phủ ban hành Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014) và Bộ Xây dựng (là cơ quan chủ trì trình Chính phủ ban hành Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015) để được xem xét, giải quyết.

Bộ Tài chính có ý kiến đề Quý Công ty biết và phối hợp thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo)
- VPCP;
- Các Bộ: KH&ĐT, XD;
- VCCI;
- Vụ PC;
- Lưu: VT, Vụ ĐT (12).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ ĐẦU TƯ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lê Tuấn Anh

 

Thuộc tính Công văn 11826/BTC-ĐT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu11826/BTC-ĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/09/2018
Ngày hiệu lực28/09/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtTháng trước
(05/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 11826/BTC-ĐT 2018 thanh toán chi phí hạng mục chung trong Hợp đồng trọn gói


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 11826/BTC-ĐT 2018 thanh toán chi phí hạng mục chung trong Hợp đồng trọn gói
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu11826/BTC-ĐT
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýLê Tuấn Anh
        Ngày ban hành28/09/2018
        Ngày hiệu lực28/09/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtTháng trước
        (05/01/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 11826/BTC-ĐT 2018 thanh toán chi phí hạng mục chung trong Hợp đồng trọn gói

           Lịch sử hiệu lực Công văn 11826/BTC-ĐT 2018 thanh toán chi phí hạng mục chung trong Hợp đồng trọn gói

           • 28/09/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/09/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực