Công văn 1184/VPCP-KTTH

Công văn 1184/VPCP-KTTH năm 2021 về tình hình triển khai Nghị định 140/2020/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1184/VPCP-KTTH 2021 tình hình triển khai Nghị định 140/2020/NĐ-CP


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1184/VPCP-KTTH
v/v tình hình triển khai Nghị định số 140/2020/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2021

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Tài nguyên và môi trường;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 1475/BTC-TCDN ngày 08 tháng 02 năm 2021 về báo cáo tình hình triển khai Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ (Nghị định 140), Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình có ý kiến như sau:

1. Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường khẩn trương hướng dẫn các nội dung được giao tại Nghị định 140 theo đúng chỉ đạo tại điểm 1 văn bản số 60/VPCP-KTTH ngày 05 tháng 01 năm 2021 của Văn phòng Chính phủ.

2. Bộ Tài chính theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện Nghị định 140, kịp thời hướng dẫn xử lý, tháo gỡ các khó khăn, vướng mc trong quá trình thực hiện Nghị định; trường hợp phát sinh vấn đề vượt thẩm quyền, hướng dẫn các bộ, cơ quan, địa phương, doanh nghiệp có văn bản phản ánh về Bộ Tài chính để tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định theo đúng quy định tại khoản 3 Điều 6 Nghị định 140.

3. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nghiên cứu báo cáo của Bộ Tài chính nêu trên (gửi kèm) để hướng dẫn theo thẩm quyền đối với nội dung được giao tại Nghị định 140.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg CP, PTTg Trương Hòa Bình (để b/c);
- Bộ Tư pháp;
- VPCP: BTCN, PCN Mai Thị Thu Vân, Trợ lý TTg, các Vụ: PL, ĐMDN, THTGĐ Cổng TT
ĐT;
- Lưu: VT, KTTH(3)
LV

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Mai Thị Thu Vân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1184/VPCP-KTTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1184/VPCP-KTTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/02/2021
Ngày hiệu lực23/02/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtTháng trước
(27/02/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1184/VPCP-KTTH

Lược đồ Công văn 1184/VPCP-KTTH 2021 tình hình triển khai Nghị định 140/2020/NĐ-CP


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1184/VPCP-KTTH 2021 tình hình triển khai Nghị định 140/2020/NĐ-CP
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1184/VPCP-KTTH
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýMai Thị Thu Vân
        Ngày ban hành23/02/2021
        Ngày hiệu lực23/02/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtTháng trước
        (27/02/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 1184/VPCP-KTTH 2021 tình hình triển khai Nghị định 140/2020/NĐ-CP

              Lịch sử hiệu lực Công văn 1184/VPCP-KTTH 2021 tình hình triển khai Nghị định 140/2020/NĐ-CP

              • 23/02/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 23/02/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực