Công văn 1185/TCT-PCCS

Công văn số 1185/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc thuế GTGT đối với khoản thu từ hoạt động giao khoán đất nông nghiệp cho tổ chức, cá nhân nhận khoán

Nội dung toàn văn Công văn 1185/TCT-PCCS thuế GTGT khoản thu từ hoạt động giao khoán đất nông nghiệp cho tổ chức, cá nhân nhận khoá


TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1185/TCT-PCCS
V/v: Thuế GTGT đối với hoạt động giao khoán đất nông nghiệp

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2006 

 

Kính gửi:  Cục thuế thành phố Hà Nội

 

Trả lời công văn số 23234CT/DNNN2 ngày 23/11/2005, công văn số 2062CT/DNNN2 của Cục thuế thành phố Hà Nội về việc thuế GTGT đối với khoản thu từ hoạt động giao khoán đất nông nghiệp cho tổ chức, cá nhân nhận khoán; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật thuế GTGT thì: khoản thu từ hoạt động giao khoán đất nông nghiệp theo chủ trương của Nhà nước để bên giao khoán trang trải chi phí đã bỏ ra và nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.

Trường hợp tổ chức, cá nhân nhận khoán có kết hợp mua/bán hoặc trao đổi sản phẩm hàng hóa, cung ứng dịch vụ thuộc diện chịu thuế GTGT, thì phải nộp thuế GTGT đối với từng hoạt động phát sinh theo quy định của Luật thuế GTGT.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục thuế thành phố Hà Nội được biết và hướng dẫn thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1185/TCT-PCCS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1185/TCT-PCCS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/04/2006
Ngày hiệu lực03/04/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1185/TCT-PCCS thuế GTGT khoản thu từ hoạt động giao khoán đất nông nghiệp cho tổ chức, cá nhân nhận khoá


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1185/TCT-PCCS thuế GTGT khoản thu từ hoạt động giao khoán đất nông nghiệp cho tổ chức, cá nhân nhận khoá
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1185/TCT-PCCS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành03/04/2006
        Ngày hiệu lực03/04/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 1185/TCT-PCCS thuế GTGT khoản thu từ hoạt động giao khoán đất nông nghiệp cho tổ chức, cá nhân nhận khoá

            Lịch sử hiệu lực Công văn 1185/TCT-PCCS thuế GTGT khoản thu từ hoạt động giao khoán đất nông nghiệp cho tổ chức, cá nhân nhận khoá

            • 03/04/2006

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 03/04/2006

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực