Công văn 1187/TCT-CS

Công văn số 1187/TCT-CS về việc miễn tiền thuê đất đối với diện tích đất thuê làm tuyến đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn và Bạch Hổ do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1187/TCT-CS miễn tiền thuê đất đối với diện tích đất thuê làm tuyến đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn và Bạch Hổ


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 1187/TCT-CS
V/v miễn giảm tiền thuê đất

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2008

 

Kính gửi:

Ông Hoàng Minh
(Phó Tổng Giám đốc Đường ống Nam Côn Sơn)

 

Trả lời đơn thư ngày 6/11/2007 của Ông Hoàng Minh về việc miễn tiền thuê đất đối với diện tích đất thuê làm tuyến đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn và Bạch Hổ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Căn cứ Khoản 1 Điều 97 Luật Đất đai năm 2003: “Đất xây dựng công trình công cộng có hành lang bảo vệ an toàn bao gồm đất xây dựng các hệ thống giao thông, thuỷ lợi, đê điều, hệ thống cấp nước, hệ thống thoát nước, hệ thống xử lý chất thải, hệ thống dẫn điện, dẫn xăng dầu, dẫn khí, thông tin liên lạc và đất thuộc hành lang bảo vệ an toàn các công trình này;

- Khoản 1, Khoản 5 Điều 13 Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước quy định:

“1. Đất thuê, mặt nước thuê để thực hiện dự án đầu tư thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước thì được thực hiện theo từng dự án đầu tư.

…5. Dự án đang hoạt động mà được ưu đãi về miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước cao hơn quy định của Nghị định này thì được hưởng mức ưu đãi cho thời gian còn lại; trường hợp mức ưu đãi thấp hơn quy định tại Nghị định này thì được hưởng theo quy định tại Nghị định này của thời hạn ưu đãi còn lại”.

Như vậy, việc xem xét giải quyết miễn giảm tiền thuê đất theo quy định đối với dự án đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn phải căn cứ vào quyết định của cơ quan có thẩm quyền đối với dự án; Dự án không phải đương nhiên được hưởng ưu đãi do đi cùng hành lang với đường ống khí Bạch Hổ.

Dự án đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn là dự án đang hoạt động (từ trước thời điểm Luật Đất đai năm 2003 và Nghị định số 142/2005/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực thi hành), nên nếu đã được hưởng ưu đãi về tiền thuê đất theo quy định thì tiếp tục được áp dụng cho thời gian còn lại. Trường hợp Dự án đủ điều kiện được miễn giảm tiền thuê đất theo quy định tại Nghị định số 142/2005/NĐ-CP của Chính phủ thì được miễn giảm tiền thuê đất cho thời gian còn lại nếu mức miễn giảm theo quy định tại Nghị định số 142/2005/NĐ-CP cao hơn mức miễn giảm mà dự án đang được hưởng.

Diện tích đất được xác định để xét miễn, giảm tiền thuê đất là toàn bộ diện tích thực hiện dự án bao gồm đất xây dựng công trình đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn và đất thuộc hành lang bảo vệ an toàn đường ống dẫn khí.

Tổng cục Thuế trả lời để Ông biết. Đề nghị Ông liên hệ với Cục Thuế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu để được xem xét, giải quyết cụ thể./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế tỉnh BRVT
- Vụ Pháp chế
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỒNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1187/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1187/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/03/2008
Ngày hiệu lực24/03/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1187/TCT-CS miễn tiền thuê đất đối với diện tích đất thuê làm tuyến đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn và Bạch Hổ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1187/TCT-CS miễn tiền thuê đất đối với diện tích đất thuê làm tuyến đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn và Bạch Hổ
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1187/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành24/03/2008
        Ngày hiệu lực24/03/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 1187/TCT-CS miễn tiền thuê đất đối với diện tích đất thuê làm tuyến đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn và Bạch Hổ

            Lịch sử hiệu lực Công văn 1187/TCT-CS miễn tiền thuê đất đối với diện tích đất thuê làm tuyến đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn và Bạch Hổ

            • 24/03/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 24/03/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực