Công văn 1187/TTg-CN

Công văn 1187/TTg-CN năm 2021 về chủ trương điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị mới Nhơn Trạch đến năm 2045 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1187/TTg-CN 2021 điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị mới Nhơn Trạch đến 2045


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1187/TTg-CN
V/v chủ trương điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị mới Nhơn Trạch đến năm 2045

Hà Nội, ngày 17 tháng 9 năm 2021

 

Kính gửi:

- Bộ Xây dựng;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.

Xét đề nghị của Bộ Xây dựng (Công văn số 2893/BXD-QHKT ngày 23 tháng 7 năm 2021) và Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai (Công văn số 6790/UBND-KTN ngày 17 tháng 6 năm 2021 và công văn số 6791/UBND-KTN ngày 17 tháng 6 năm 2021) về việc chủ trương điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị mới Nhơn Trạch đến năm 2045 và Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung đô thị mới Nhơn Trạch đến năm 2045, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị mới Nhơn Trạch đến năm 2045.

2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai:

- Tổ chức lập Nhiệm vụ, Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung đô thị mới Nhơn Trạch đến năm 2045 theo quy định pháp luật về quy hoạch đô thị theo đúng quy định pháp luật.

- Chưa thực hiện điều chỉnh cục bộ như đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai tại công văn số 6791/UBND-KTN ngày 17 tháng 6 năm 2021. Nội dung điều chỉnh cục bộ cần được nghiên cứu trong quá trình lập điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung đô thị để đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ.

- Trong quá trình lập điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai cần chỉ đạo làm rõ về hiện trạng pháp lý và tình hình thực hiện các dự án đầu tư xây dựng tại đô thị mới Nhơn Trạch; phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan để xác định cụ thể các công trình hạ tầng kỹ thuật cấp quốc gia trên địa bàn (giao thông, cảng, đường ống dẫn khí, . . .) và các định hướng quy hoạch có tính kỹ thuật chuyên ngành đã và đang được triển khai thực hiện, có tác động đến định hướng không gian, quy hoạch sử dụng đất của đô thị để đảm bảo công tác điều chỉnh quy hoạch phù hợp với thực tiễn và thống nhất với phương án quy hoạch tỉnh, định hướng phát triển ngành, lĩnh vực khác trong giai đoạn tới.

3. Giao Bộ Xây dựng hướng dẫn Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai lập Nhiệm vụ quy hoạch và Đồ án điều chỉnh quy hoạch nêu trên, thẩm định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định pháp luật./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Lê Văn Thành;
- Các Bộ: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Quốc phòng, Công
an, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, các Vụ: TH, KGVX, NN, QHĐP, NC, PL;
- Lưu: VT, CN (3b).
Tuấn

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Lê Văn Thành

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1187/TTg-CN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1187/TTg-CN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/09/2021
Ngày hiệu lực17/09/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtTháng trước
(21/09/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1187/TTg-CN

Lược đồ Công văn 1187/TTg-CN 2021 điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị mới Nhơn Trạch đến 2045


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1187/TTg-CN 2021 điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị mới Nhơn Trạch đến 2045
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1187/TTg-CN
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýLê Văn Thành
        Ngày ban hành17/09/2021
        Ngày hiệu lực17/09/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtTháng trước
        (21/09/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 1187/TTg-CN 2021 điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị mới Nhơn Trạch đến 2045

              Lịch sử hiệu lực Công văn 1187/TTg-CN 2021 điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị mới Nhơn Trạch đến 2045

              • 17/09/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 17/09/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực