Công văn 1188/CT-TTHT

Công văn 1188/CT-TTHT năm 2016 về chính sách thuế giá trị gia tăng khoản chiết khấu thương mại do Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1188/CT-TTHT thuế giá trị gia tăng khoản chiết khấu thương mại Thành phố Hồ Chí Minh 2016


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1188/CT-TTHT
V/v chính sách thuế

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 02 năm 2016

 

Kính gửi: Công Ty TNHH Thương Mại & Sản Xuất Thép Việt
Địa chỉ: Số 289 Lý Thường Kiệt, P.15, Quận 11, TP.Hồ Chí Minh
MST 0301121174

Trả lời văn bản số 01-2016/CVKT-TV ngày 20/01/2016 của Công ty về chính sách thuế giá trị gia tăng (GTGT) khoản chiết khấu thương mại, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06/07/2007 hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại quy định tại Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04/04/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại.

Căn cứ Khoản 2.5 Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

“Hàng hóa, dịch vụ áp dụng hình thức chiết khấu thương mại dành cho khách hàng thì trên hóa đơn GTGT ghi giá bán đã chiết khấu thương mại dành cho khách hàng, thuế GTGT, tổng giá thanh toán đã có thuế GTGT.

Nếu việc chiết khấu thương mại căn cứ vào số lượng, doanh số hàng hóa, dịch vụ thì số tiền chiết khấu của hàng hóa đã bán được tính điều chỉnh trên hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ của lần mua cuối cùng hoặc kỳ tiếp sau. Trường hợp số tiền chiết khấu được lập khi kết thúc chương trình (kỳ) chiết khấu hàng bán thì được lập hóa đơn điều chỉnh kèm bảng kê các số hóa đơn cần điều chỉnh, số tiền, tiền thuế điều chỉnh. Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, bên bán và bên mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào.”

Trường hợp Công ty thực hiện chiết khấu thương mại cho khách hàng căn cứ vào số lượng doanh số bán hàng đạt mức nhất định theo hợp đồng đã ký giữa hai bên thì Công ty lập hóa đơn theo hướng dẫn tại Khoản 2.5 Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC Trường hợp Công ty thực hiện chiết khấu thương mại cho khách hàng theo chương trình khuyến mại thì chương trình khuyến mại phải thực hiện theo đúng pháp luật về xúc tiến thương mại theo quy định tại thông tư số 07/2007/TTLT-BTM-BTC.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- P.KT4;
- P.PC;
-Lưu (VT, TTHT).
170-9937062/15 ATK

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1188/CT-TTHT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1188/CT-TTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/02/2016
Ngày hiệu lực05/02/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1188/CT-TTHT thuế giá trị gia tăng khoản chiết khấu thương mại Thành phố Hồ Chí Minh 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1188/CT-TTHT thuế giá trị gia tăng khoản chiết khấu thương mại Thành phố Hồ Chí Minh 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1188/CT-TTHT
        Cơ quan ban hànhCục thuế thành phố Hồ Chí Minh
        Người kýTrần Thị Lệ Nga
        Ngày ban hành05/02/2016
        Ngày hiệu lực05/02/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 1188/CT-TTHT thuế giá trị gia tăng khoản chiết khấu thương mại Thành phố Hồ Chí Minh 2016

            Lịch sử hiệu lực Công văn 1188/CT-TTHT thuế giá trị gia tăng khoản chiết khấu thương mại Thành phố Hồ Chí Minh 2016

            • 05/02/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 05/02/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực