Công văn 1188/TCT-DNNN

Công văn số 1188/TCT-DNNN của Tổng cục Thuế về việc vướng mắc trong thực hiện chính sách thuế

Nội dung toàn văn Công văn 1188/TCT-DNNN vướng mắc trong thực hiện chính sách thuế


TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1188/TCT-DNNN
V/v: Trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2006 

 

Kính gửi:  Tổng công ty điện lực Việt Nam

 

Trả lời công văn số 5104/CV-EVN-TCKT ngày 4/10/2005 của Tổng công ty Điện lực Việt Nam (EVN) vướng mắc trong thực hiện chính sách thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN).

Điểm 2 Mục II phần A Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/1/2005 của Bộ Tài chính quy định đối tượng không áp dụng tại Thông tư này:

“Tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài thực hiện cung cấp hàng hóa cho tổ chức, cá nhân Việt Nam dưới các hình thức…

- Giao hàng tại cửa khẩu Việt Nam: người bán chịu mọi trách nhiệm, chi phí, rủi ro liên quan đến hàng hóa cho đến điểm giao hàng tại cửa khẩu Việt Nam; người mua chịu mọi trách nhiệm, chi phí, rủi ro liên quan đến việc nhận hàng, chuyên chở hàng từ cửa khẩu Việt Nam”.

Căn cứ vào quy định trên, trường hợp nhà thầu nước ngoài không có pháp nhân Việt Nam cung cấp thiết bị cho EVN dưới hình thức: Giao hàng tại cửa khẩu Việt Nam, nhà thầu nước ngoài chịu mọi trách nhiệm, chi phí, rủi ro liên quan đến hàng hóa cho đến điểm giao hàng tại cửa khẩu Việt Nam; EVN chịu mọi trách nhiệm, chi phí, rủi ro liên quan đến việc nhận hàng, chuyên chở hàng từ cửa khẩu Việt Nam thì hàng hóa, vật tư, thiết bị do nhà thầu nước ngoài cung cấp cho EVN, nhà thầu nước ngoài không thuộc đối tượng áp dụng tại Thông tư số 05/2005/TT-BTC nêu trên.

Trường hợp nhà thầu nước ngoài mua hàng hóa, vật tư tại Việt Nam để bán lại cho EVN (giao hàng tại kho của EVN) thì phần giá trị vật tư, hàng hóa này thuộc đối tượng áp dụng theo hướng dẫn tại Thông tư số 05/2005/TT-BTC nêu trên.

2. Về thuế giá trị gia tăng (GTGT).

a) Thuế GTGT Tổng công ty lắp máy LILAMA phục vụ dự án Uông Bí mở rộng.

Để có căn cứ xác định hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT và hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT làm cơ sở cho Tổng công ty Điện lực Việt Nam kê khai thuế GTGT đầu vào, khi xuất hóa đơn nhà thầu LIZAMA phải ghi rõ hàng hóa chịu thuế GTGT và hàng hóa không chịu thuế GTGT theo quy định hiện hành.

b) Thuế GTGT của chi phí cổ phần hóa.

Căn cứ Điểm 2 Mục VI Thông tư số 126/2004/TT-BTC ngày 24/12/2004 của Bộ Tài chính thì các khoản chi có liên quan đến cổ phần hóa doanh nghiệp từ thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp đến thời điểm bàn giao doanh nghiệp (chi phí cổ phần hóa) phải quyết toán và báo cáo cơ quan quyết định giá trị doanh nghiệp phê duyệt. Như vậy, các khoản chi phí cổ phần hóa nêu trên được xác định vào giá trị phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp khi doanh nghiệp chính thức chuyển sang Công ty cổ phần. Đối với chi phí cổ phần hóa không phục vụ sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT nên doanh nghiệp không được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào của các chi phí này.

c) Thời gian kê khai thuế GTGT phải nộp vào NSNN.

Theo quy định tại Điểm 1 Mục II phần C Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính thì thời gian gửi tờ khai của tháng cho cơ quan thuế chậm nhất là trong 10 ngày đầu tháng tiếp theo.

Việc thay đổi thời gian gửi tờ khai cho cơ quan thuế trong 20 ngày đầu của tháng tiếp theo như đề nghị của Tổng công ty Điện lực Việt Nam. Tổng cục Thuế ghi nhận để nghiên cứu trình cấp có thẩm quyền xem xét. Trong khi chưa có văn bản sửa đổi, bổ sung các đơn vị vẫn phải thực hiện theo quy định hiện hành.

Tổng cục Thuế thông báo để Tổng công ty Điện lực Việt Nam biết và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PCCS, DNNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Nguyễn Thị Cúc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1188/TCT-DNNN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1188/TCT-DNNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/04/2006
Ngày hiệu lực03/04/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1188/TCT-DNNN vướng mắc trong thực hiện chính sách thuế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1188/TCT-DNNN vướng mắc trong thực hiện chính sách thuế
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1188/TCT-DNNN
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýNguyễn Thị Cúc
        Ngày ban hành03/04/2006
        Ngày hiệu lực03/04/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 1188/TCT-DNNN vướng mắc trong thực hiện chính sách thuế

         Lịch sử hiệu lực Công văn 1188/TCT-DNNN vướng mắc trong thực hiện chính sách thuế

         • 03/04/2006

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 03/04/2006

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực