Công văn 1188/TTg-CN

Công văn 1188/TTg-CN năm 2021 về chủ trương điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Xa Mát, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1188/TTg-CN 2021 chủ trương điều chỉnh tổng thể quy hoạch Khu kinh tế cửa khẩu Xa Mát


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1188/TTg-CN
V/v Chủ trương điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Xa Mát, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh

Hà Nội, ngày 17 tháng 9 năm 2021

 

Kính gửi:

- Bộ Xây dựng;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh.

Xét đề nghị của Bộ Xây dựng (Công văn số 3054/BXD-QHKT ngày 02 tháng 8 năm 2021) và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh (Tờ trình số 1956/TTr-UBND ngày 16 tháng 6 năm 2021) về việc chấp thuận chủ trương điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Xa Mát, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Chấp thuận chủ trương điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Xa Mát, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh đến năm 2045 như kiến nghị của Bộ Xây dựng tại văn bản nêu trên.

2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh tổ chức lập Nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung và Đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế của khẩu Xa Mát, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh đến năm 2045 theo quy định pháp luật.

3. Bộ Xây dựng hướng dẫn Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh trong quá trình thực hiện lập Nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung và Đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng nêu trên, thẩm định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo đúng quy định pháp luật./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Lê
Văn Thành;
- Các Bộ: NG, QP, CA, NN&PTNN, TN&MT, KH&ĐT, TC, CT, GTVT, VHTT&DL;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, các Vụ: TH, KGVX, NN, QHĐP, NC, PL;
-
Lưu: VT, CN (2b).Tuấn.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Lê Văn Thành

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1188/TTg-CN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1188/TTg-CN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/09/2021
Ngày hiệu lực17/09/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtTháng trước
(21/09/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1188/TTg-CN

Lược đồ Công văn 1188/TTg-CN 2021 chủ trương điều chỉnh tổng thể quy hoạch Khu kinh tế cửa khẩu Xa Mát


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1188/TTg-CN 2021 chủ trương điều chỉnh tổng thể quy hoạch Khu kinh tế cửa khẩu Xa Mát
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1188/TTg-CN
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýLê Văn Thành
        Ngày ban hành17/09/2021
        Ngày hiệu lực17/09/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtTháng trước
        (21/09/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 1188/TTg-CN 2021 chủ trương điều chỉnh tổng thể quy hoạch Khu kinh tế cửa khẩu Xa Mát

              Lịch sử hiệu lực Công văn 1188/TTg-CN 2021 chủ trương điều chỉnh tổng thể quy hoạch Khu kinh tế cửa khẩu Xa Mát

              • 17/09/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 17/09/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực