Công văn 11880/BTC-ĐT

Công văn 11880/BTC-ĐT năm 2013 xử lý vốn kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng năm 2011 chưa giải ngân do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 11880/BTC-ĐT năm 2013 xử lý vốn kế hoạch bảo vệ phát triển rừng 2011 chưa giải ngân


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11880/BTC-ĐT
V/v xử lý vốn kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng năm 2011 chưa giải ngân.

Hà Nội, ngày 06 tháng 09 năm 2013

 

Kính gửi:

Ủy ban nhân dân các tỉnh (thành phố): Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Phú Thọ, Bắc Giang, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Nam, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đắc Nông, Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng, Tây Ninh, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang.

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 6759/VPCP-KTTH ngày 14/8/2013 của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý vốn kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng năm 2011 chưa giải ngân; Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Thông báo vốn kết dư kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng năm 2011 các địa phương được sử dụng để thanh toán cho các dự án thuộc kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020 tại phụ lục kèm theo.

Việc sử dụng vốn kết dư thực hiện theo thứ tự ưu tiên như sau:

- Các dự án thực hiện trong năm 2011, 2012 có khối lượng hoàn thành còn thiếu vốn;

- Các dự án thuộc danh mục đầu tư kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng năm 2013 có khả năng hoàn thành trong năm 2013 còn thiếu vốn.

2. Thông báo vốn kết dư Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng của các tỉnh Thanh Hóa, Quảng Bình, Khánh Hòa, Kon Tum tại phụ lục kèm theo. Các tỉnh được sử dụng để phân bổ và thanh toán cho khối lượng hạng mục đã được ghi vốn kế hoạch năm 2010 thuộc Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng có đủ hồ sơ, điều kiện nhưng chưa kịp thanh toán.

3. Các nguồn vốn nêu trên được thanh toán trong niên độ ngân sách năm 2013; hết thời hạn trên số vốn còn lại, Bộ Tài chính sẽ thu hồi về ngân sách trung ương theo quy định.

4. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố khẩn trương rà soát và chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu, thực hiện việc phân bổ và thanh toán vốn cho các dự án đảm bảo đúng quy định, báo cáo việc phân bổ về Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 15/9/2013 để theo dõi, quản lý.

5. Giao Kho bạc Nhà nước chỉ đạo hệ thống Kho bạc Nhà nước:

- Thực hiện kiểm soát, thanh toán vốn theo quy định.

- Theo dõi riêng và định kỳ hàng tháng báo cáo Bộ Tài chính tình hình thực hiện, giải ngân của từng dự án. Trước ngày 28/2/2014 báo cáo Bộ Tài chính tình hình thực hiện, giải ngân đến hết ngày 31/01/2014 của từng dự án.

Bộ Tài chính thông báo để Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Kho bạc Nhà nước biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Kho bạc Nhà nước;
- Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước các tỉnh: Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Phú Thọ, Bắc Giang, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Nam, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đắc Nông, Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng, Tây Ninh, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang;
- Vụ NSNN;
- Lưu: VT, ĐT(135).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Sỹ Danh

 

PHỤ LỤC

CÁC ĐỊA PHƯƠNG CÒN KẾ HOẠCH VỐN BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG NĂM 2011 VÀ VỐN KẾT DƯ DỰ ÁN 5 TRIỆU HA RỪNG CHƯA GIẢI NGÂN
(Kèm theo văn bản số 11880/BTC-ĐT ngày 06 tháng 9 năm 2013 của Bộ Tài chính)

Đơn vị: Triệu đồng

STT

Tỉnh/thành phố

Số vốn KH 2011 còn tồn chưa giải ngân

Vốn kết dư dự án 5 triệu ha rừng (từ 2010 về trước) còn tồn

A

B

1

2

 

Tổng số

49.131,32

7.931.58

1

Hà Giang

2.104,50

 

2

Tuyên Quang

3.251,46

 

3

Cao Bằng

3.424,88

 

4

Lạng Sơn

1.647,06

 

5

Thái Nguyên

84,10

 

6

Bắc Kạn

1.449,00

 

7

Phú Thọ

138,51

 

8

Bắc Giang

154,51

 

9

Sơn La

25,00

 

10

Lai Châu

1.972,00

 

11

Điện Biên

2.880,31

 

12

Hải Phòng

13,00

 

13

Quảng Ninh

2.140,60

 

14

Hà Nam

282,40

 

15

Thanh Hóa

1.008,00

3.583,00

16

Nghệ An

1.913,17

 

17

Hà Tĩnh

78,40

 

18

Quảng Bình

441,80

2.339,58

19

Thừa Thiên Huế

3.373,00

 

20

Quảng Nam

3.006,00

 

21

Quảng Ngãi

3.339,00

 

22

Phú Yên

115,00

 

23

Khánh Hòa

 

917,00

24

Ninh Thuận

5.321,01

 

24

Bình Thuận

117,18

 

26

Đắc Nông

2.479,00

 

27

Gia Lai

68,00

 

28

Kon Tum

1.543,00

1.092,00

29

Lâm Đồng

686,16

 

30

Tây Ninh

3.149,00

 

31

Long An

1.000,00

 

32

Tiền Giang

508,00

 

33

Bến Tre

732,27

 

34

An Giang

229,00

 

35

Đồng Tháp

16,00

 

36

Kiên Giang

441,00

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 11880/BTC-ĐT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu11880/BTC-ĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/09/2013
Ngày hiệu lực06/09/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 11880/BTC-ĐT năm 2013 xử lý vốn kế hoạch bảo vệ phát triển rừng 2011 chưa giải ngân


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 11880/BTC-ĐT năm 2013 xử lý vốn kế hoạch bảo vệ phát triển rừng 2011 chưa giải ngân
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu11880/BTC-ĐT
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýPhạm Sỹ Danh
        Ngày ban hành06/09/2013
        Ngày hiệu lực06/09/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 11880/BTC-ĐT năm 2013 xử lý vốn kế hoạch bảo vệ phát triển rừng 2011 chưa giải ngân

              Lịch sử hiệu lực Công văn 11880/BTC-ĐT năm 2013 xử lý vốn kế hoạch bảo vệ phát triển rừng 2011 chưa giải ngân

              • 06/09/2013

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 06/09/2013

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực