Công văn 11881/CT-QLN

Công văn 11881/CT-QLN năm 2014 về nộp dần tiền thuế do Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 11881/CT-QLN nộp dần tiền thuế Cục thuế Thành phố Hà Nội năm 2014


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11881/CT-QLN
V/v nộp dần tiền thuế

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2014

 

Kính gửi:

Văn phòng luật sư Phạm và Liên Danh
Mã s
thuế: 0101309891
Địa chỉ:
Số 8, Trần Hưng Đạo, Hoàn kiếm, Hà Nội

Trả lời công văn số 0114/HCKT ngày 30/3/2014 của Văn phòng luật sư Phạm và Liên Danh về việc đề nghị giãn thời gian nộp thuế và cam kết nộp dần tiền thuế TNDN năm 2013 do khó khăn về tiền vốn, về vấn đề này Cục thuế Thành phố Hà Nội có ý kiến như sau:

Tại khoản 1 Điều 32 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính ph quy định:

1. Người nộp thuế được nộp dần tiền thuế nợ tối đa không quá 12 (mười hai) tháng, k từ ngày bắt đầu của thời hạn cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Cơ quan thuế đã ban hành Quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế nhưng người nộp thuế không có khả năng nộp đủ trong một lần số tiền thuế, tiền chậm nộp tiền thuế (sau đây gọi tắt là tiền thuế).

b) Có bảo lãnh thanh toán của t chức tín dụng. Bên bảo lãnh là t chức tín dụng được thành lập và hoạt động theo Luật các tổ chức tín dụng và phải chịu trách nhiệm về việc đáp ứng đủ điều kiện thực hiện nghiệp vụ bảo lãnh theo quy định của pháp luật.

c) Thư bảo lãnh của bên bảo lãnh với cơ quan thuế liên quan (bên nhận bảo lãnh) phải cam kết sẽ thực hiện nộp thay toàn bộ tiền thuế được bảo lãnh cho người nộp thuế (bên được bảo lãnh) ngay khi người nộp thuế không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định tại Điều này.

d) Người nộp thuế phải cam kết chia đều số tiền thuế được bảo lãnh để nộp dần theo tháng, chậm nhất vào ngày cuối tháng.

2. Thủ tục, hồ sơ nộp dần tiền thuế nợ (khoản 4)

a) Văn bản đề nghị nộp dần tiền thuế nợ của người nộp thuế theo mẫu số 01/NDAN ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC trong đó nêu rõ số tiền thuế còn nợ, số tiền thuế đề nghị nộp dần, thời gian đề nghị nộp dần và cam kết tiến độ thực hiện nộp dần tiền thuế nợ vào ngân sách Nhà nước.

b) Thư bảo lãnh của bên bảo lãnh về số tiền thuế đề nghị nộp dần.

c) Quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế của thủ trưởng cơ quan thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế có liên quan đến khoản tiền thuế đề nghị nộp dần nêu tại điểm a khoản 1 nêu trên.

Theo quy định trên, Văn phòng luật sư Phạm và Liên Danh tự xác định nếu thuộc trường hợp được nộp dần tiền thuế nợ thì lập đầy đủ các hồ sơ thủ tục theo quy định tại khoản 4 Điều 32 đã nêu và gửi về Cục thuế thành phố Hà nội để được xem xét, giải quyết nộp dần tiền thuế nợ.

Cục thuế Thành phố Hà Nội thông báo để Văn phòng luật sư Phạm và Liên Danh biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng KT4, Pháp chế;
- Lưu: VT, QLN.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Hoàng Kim Cảnh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 11881/CT-QLN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu11881/CT-QLN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/04/2014
Ngày hiệu lực04/04/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 11881/CT-QLN nộp dần tiền thuế Cục thuế Thành phố Hà Nội năm 2014


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 11881/CT-QLN nộp dần tiền thuế Cục thuế Thành phố Hà Nội năm 2014
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu11881/CT-QLN
        Cơ quan ban hànhCục thuế thành phố Hà Nội
        Người kýHoàng Kim Cảnh
        Ngày ban hành04/04/2014
        Ngày hiệu lực04/04/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 11881/CT-QLN nộp dần tiền thuế Cục thuế Thành phố Hà Nội năm 2014

           Lịch sử hiệu lực Công văn 11881/CT-QLN nộp dần tiền thuế Cục thuế Thành phố Hà Nội năm 2014

           • 04/04/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/04/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực