Công văn 11881/VPCP-KGVX

Công văn 11881/VPCP-KGVX năm 2017 về đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Bộ chuẩn quy hoạch cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông cấp tỉnh, thành phố của Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 11881/VPCP-KGVX 2017 đề nghị Bộ Giáo dục Bộ chuẩn quy hoạch cơ sở giáo dục mầm non


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11881/VPCP-KGVX
V/v đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Bộ chuẩn quy hoạch cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông cấp tỉnh, thành phố.

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Xét đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại văn bản số 3942/BGDĐT-KHTC ngày 28 tháng 8 năm 2017 về việc ban hành Bộ chuẩn quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông cấp tỉnh, thành phố; ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 4333/BKHĐT-KHGDTNMT ngày 29 tháng 5 năm 2017), Tài nguyên và Môi trường (Công văn số 2879/BTNMT-TCCB ngày 06 tháng 5 năm 2017), Nội vụ (Công văn số 2753/BNV-TCBC ngày 25 tháng 5 năm 2017), Tư pháp (Công văn số 1852/BTP-PLHSHC ngày 31 tháng 5 năm 2017), Xây dựng (Công văn số 1271/BXD-TCCB ngày 05 tháng 6 năm 2017), Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có ý kiến chỉ đạo như sau:

Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu, xây dựng và ban hành theo thẩm quyền các tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật đối với cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông phục vụ cho công tác quản lý nhà nước của Bộ và công tác quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục của địa phương.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Giáo dục và Đào tạo biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó Thủ tướng Vũ Đ
c Đam (để b/c);
- Các Bộ: KHĐT, TNMT, NV, TP,
XD;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Văn Tùng, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, PL, QHĐP, CN, NN, KTTH;
- L
ưu: VT, KGVX (3).Sơn.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 11881/VPCP-KGVX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu11881/VPCP-KGVX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/11/2017
Ngày hiệu lực07/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 11881/VPCP-KGVX

Lược đồ Công văn 11881/VPCP-KGVX 2017 đề nghị Bộ Giáo dục Bộ chuẩn quy hoạch cơ sở giáo dục mầm non


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 11881/VPCP-KGVX 2017 đề nghị Bộ Giáo dục Bộ chuẩn quy hoạch cơ sở giáo dục mầm non
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu11881/VPCP-KGVX
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Văn Tùng
        Ngày ban hành07/11/2017
        Ngày hiệu lực07/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 11881/VPCP-KGVX 2017 đề nghị Bộ Giáo dục Bộ chuẩn quy hoạch cơ sở giáo dục mầm non

              Lịch sử hiệu lực Công văn 11881/VPCP-KGVX 2017 đề nghị Bộ Giáo dục Bộ chuẩn quy hoạch cơ sở giáo dục mầm non

              • 07/11/2017

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 07/11/2017

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực