Công văn 11887/BTC-TCHQ

Công văn 11887/BTC-TCHQ năm 2014 về hướng dẫn thủ tục hải quan đối với doanh nghiệp ưu tiên trong trường hợp Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan gặp sự cố do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 11887/BTC-TCHQ 2014 thủ tục hải quan doanh nghiệp ưu tiên Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan gặp sự cố


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11887/BTC-TCHQ
V/v: hướng dẫn thủ tục hải quan đối với doanh nghiệp ưu tiên trong trường hợp Hệ thống XLDLĐTHQ gặp sự cố

Hà Nội, ngày 25 tháng 8 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Thực hiện Nghị định 87/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012 của Chính phủ và Khoản 2 Điều 18 Thông tư 86/2013/TT-BTC ngày 27/6/2013, Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục hải quan đối với doanh nghiệp ưu tiên trong trường hợp Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan (gọi tắt là Hệ thống XLDLĐTHQ) gặp sự cố như sau:

1. Về hồ sơ hải quan để thông quan hàng hóa, doanh nghiệp ưu tiên được sử dụng bộ chứng từ theo quy định tại Khoản 2 Điều 18 Thông tư 86/2013/TT-BTC bao gồm: hóa đơn thương mại, giấy đóng gói hàng hóa, lệnh giao hàng và tờ khai hải quan được thay thế bằng “Bản tự kê khai thuế của doanh nghiệp ưu tiên trong trường hợp sự cố Hệ thống” theo mẫu ban hành kèm theo công văn này.

2. Thủ tục hải quan được thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 4110/TCHQ-GSQL của Tổng cục hải quan ngày 16/4/2014.

3. Trong thời hạn 02 ngày kể từ ngày Hệ thống XLDLĐTHQ được khắc phục, người khai hải quan thực hiện việc cập nhật dữ liệu về lô hàng đã được thông quan trong trường hợp nêu trên vào Hệ thống XLDLĐTHQ của cơ quan hải quan. Tổng cục hải quan hướng dẫn cụ thể việc cập nhật dữ liệu.

Bộ Tài chính thông báo cho các Cục Hải quan tỉnh, thành phố được biết và hướng dẫn các doanh nghiệp ưu tiên thực hiện

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ CT, Bộ CA, VCCI (để phối hợp);
- Tổng cục hải quan (để thực hiện);
- Lưu: VT, TCHQ

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

HẢI QUAN VIỆT NAM

Cục Hải quan

BẢN TỰ KÊ KHAI THUẾ CỦA DOANH NGHIỆP ƯU TIÊN

TRONG TRƯỜNG HỢP SỰ CỐ HỆ THỐNG

 

Chi cục Hải quan đăng ký tờ khai:

Chi cục Hải quan cửa khẩu

Ngày đăng ký

Số chứng từ:

1. Người xuất khẩu:

4. Số vận đơn:

 

MST

5. Số hợp đồng:

2. Người nhập khẩu:

6. Số hóa đơn:

 

MST

7. Số giấy phép:

3. Đại lý hải quan

8. Đồng tiền thanh toán:

 

MST

9. Tỷ giá:

Loại thuế

Tiền thuế

 

10. Thuế xuất khẩu/nhập khẩu

 

11. Thuế TTĐB

 

12. Thuế BVMT

 

13. Thuế GTGT

 

14. Tổng số tiền thuế (ô 10+11+12+13):

Bằng chữ:

15. Lượng hàng, số hiệu container

Số TT

a. Số hiệu container

b. Số lượng kiện trong container

c. Trọng lượng hàng trang container

1

 

 

 

2

3

4

 

 

 

Cộng:

16. Ghi chép khác

17. Tôi xin cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung khai báo trên tờ khai

Ngày      tháng     năm
(Người khai hải quan ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
18. Xác nhận của hải quan giám sát

19. Xác nhận giải phóng hàng/ đưa hàng về bảo quản/chuyển cửa khẩu

 

 

 

 

20. Xác nhận thông quan

(Ghi chú: - Chỉ tiêu "S chứng từ" được cơ quan hải quan cấp theo nguyên tắc nêu tại công văn 4110/TCHQ-GSQL, trong đó 2 ký tự đầu tiên (98) được thay thế bởi ký tự SC;

- Chỉ tiêu thông tin số 18, 19, 20: do cơ quan Hải quan xác nhận tương tự như tại Thông tư 15/2012/TT-BTC

- Các chỉ tiêu còn lại do người khai hải quan ghi, riêng một số chứng từ kèm theo (giấy phép, giấy thông báo kiểm tra chất lượng...) ghi chi tiết tại ô Ghi chép khác)

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 11887/BTC-TCHQ

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu11887/BTC-TCHQ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/08/2014
Ngày hiệu lực25/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 11887/BTC-TCHQ 2014 thủ tục hải quan doanh nghiệp ưu tiên Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan gặp sự cố


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Công văn 11887/BTC-TCHQ 2014 thủ tục hải quan doanh nghiệp ưu tiên Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan gặp sự cố
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu11887/BTC-TCHQ
       Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
       Người kýĐỗ Hoàng Anh Tuấn
       Ngày ban hành25/08/2014
       Ngày hiệu lực25/08/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcXuất nhập khẩu, Công nghệ thông tin
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật10 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Công văn 11887/BTC-TCHQ 2014 thủ tục hải quan doanh nghiệp ưu tiên Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan gặp sự cố

          Lịch sử hiệu lực Công văn 11887/BTC-TCHQ 2014 thủ tục hải quan doanh nghiệp ưu tiên Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan gặp sự cố

          • 25/08/2014

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 25/08/2014

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực