Công văn 1190/BCT-PC

Công văn 1190/BCT-PC năm 2019 về thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam do Bộ Công Thương ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1190/BCT-PC 2019 trả lời lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài


BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1190/BCT-PC
V/v trả lời kiến nghị của Công ty TNHH Law Plus

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty TNHH Law Plus
(69/52 Đường Trục, phường 13, Quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh)

Bộ Công Thương nhận được văn bản s 1264/VPCP-ĐMDN ngày 15 tháng 02 năm 2019 của Văn phòng Chính phủ về việc kiến nghị của Công ty TNHH Law Plus liên quan đến quy định về việc thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam. Sau khi nghiên cứu nội dung văn bản, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

1. Theo quy định của Luật Thương mại năm 2005

Khoản 1 Điều 16 Luật Thương mại năm 2005 quy định “Thương nhân nước ngoài là thương nhân được thành lập, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nước ngoài hoặc được pháp luật nước ngoài công nhận”.

Khoản 1 Điều 6 Luật Thương mại năm 2005 quy định “Thương nhân bao gồm tổ chức kinh tế được thành lập hợp pháp, cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên và có đăng ký kinh doanh”. Theo quy định này, thương nhân không chỉ giới hạn là tổ chức.

2. Theo quy định của Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Khoản 1 Điều 7 Nghị định 07/2016/NĐ-CP về điều kiện cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện quy định “Thương nhân nước ngoài được thành lập, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc được pháp luật các quốc gia, vùng lãnh thổ này công nhận.”

Đng thời, Điều 10 Nghị định số 07/2016/NĐ-CP về hồ sơ cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện quy định bao gồm “Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài.”

Theo các quy định trên, thương nhân nước ngoài bao gồm cá nhân (có đăng ký kinh doanh hoặc được pháp luật nước ngoài công nhận) thuộc phạm vi điều chnh của Nghị định 07/2016/NĐ-CP và việc xác định thương nhân nước ngoài sẽ căn cứ theo pháp luật nước ngoài. Trong trường hợp thương nhân nước ngoài có nhu cầu thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam theo quy định của Nghị định 07/2016/NĐ-CP , đề nghị thương nhân nước ngoài nộp hồ sơ theo quy định tại Nghị định 07/2016/NĐ-CP để cơ quan có thẩm quyền cấp phép xem xét việc cấp phép theo đúng quy định pháp luật.

Bộ Công Thương thông báo để Công ty biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ
trưởng Đỗ Thắng Hải (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;

- Vụ: KH, TTTN;
- Cục XNK
- Lưu: VT, PC.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ PHÁP CHẾ
PHÓ
VỤ TRƯỞNG

Ngô Đức Minh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1190/BCT-PC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1190/BCT-PC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/02/2019
Ngày hiệu lực26/02/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1190/BCT-PC 2019 trả lời lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1190/BCT-PC 2019 trả lời lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1190/BCT-PC
        Cơ quan ban hànhBộ Công thương
        Người kýNgô Đức Minh
        Ngày ban hành26/02/2019
        Ngày hiệu lực26/02/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1190/BCT-PC 2019 trả lời lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1190/BCT-PC 2019 trả lời lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài

           • 26/02/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 26/02/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực