Công văn 1193/KTNN-TCCB

Công văn 1193/KTNN-TCCB về việc đeo Thẻ công chức Kiểm toán Nhà nước do Kiểm toán Nhà nước ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1193/KTNN-TCCB đeo Thẻ công chức Kiểm toán Nhà nước


KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1193/KTNN-TCCB
V/v đeo Thẻ công chức KTNN

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2009

 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước

Thực hiện Quyết định số 06 /2008/QĐ-BNV ngày 22 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc quy định mẫu thẻ và việc quản lý, sử dụng thẻ đối với cán bộ, công chức và người lao động; Công văn số 503/KTNN-TCCB ngày 26/5/2009 của Tổng Kiểm toán Nhà nước về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng Thẻ công chức Kiểm toán Nhà nước; Kiểm toán Nhà nước đã in và cấp Thẻ công chức KTNN cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc đối tượng được cấp Thẻ trong toàn ngành. Để việc sử dụng Thẻ công chức KTNN đi vào nền nếp, Tổng Kiểm toán Nhà nước có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước: Tổ chức quán triệt cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc đơn vị các nội dung quy định tại Công văn số 503/KTNN-TCCB ngày 26/5/2009 về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng Thẻ công chức KTNN; yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thực hiện nghiêm túc việc đeo Thẻ công chức KTNN khi đến làm việc tại trụ sở cơ quan Kiểm toán Nhà nước và trụ sở của các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước.

2. Giao cho Văn phòng Kiểm toán Nhà nước và thủ trưởng các đơn vị trực thuộc tổ chức kiểm tra việc đeo Thẻ công chức KTNN đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Kiểm toán Nhà nước khi đến làm việc tại trụ sở cơ quan Kiểm toán Nhà nước và trụ sở của các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước.

3. Định kỳ hàng quý báo cáo Tổng Kiểm toán Nhà nước (qua Vụ Tổ chức cán bộ) kết quả thực hiện.

Vụ Tổ chức cán bộ thông báo ý kiến chỉ đạo của Tổng Kiểm toán Nhà nước để các đơn vị biết và triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo KTNN;
- Văn phòng Đảng-Đoàn thể;
- Lưu: VT, TCCB (03).

TL.TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
KT.VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Sùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1193/KTNN-TCCB

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1193/KTNN-TCCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/11/2009
Ngày hiệu lực26/11/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1193/KTNN-TCCB

Lược đồ Công văn 1193/KTNN-TCCB đeo Thẻ công chức Kiểm toán Nhà nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1193/KTNN-TCCB đeo Thẻ công chức Kiểm toán Nhà nước
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1193/KTNN-TCCB
        Cơ quan ban hànhKiểm toán Nhà nước
        Người kýNguyễn Ngọc Sùng
        Ngày ban hành26/11/2009
        Ngày hiệu lực26/11/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Kế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1193/KTNN-TCCB đeo Thẻ công chức Kiểm toán Nhà nước

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1193/KTNN-TCCB đeo Thẻ công chức Kiểm toán Nhà nước

           • 26/11/2009

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 26/11/2009

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực