Công văn 1195/BNN-KH

Công văn 1195/BNN-KH năm 2019 về chính sách hỗ trợ khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1195/BNN-KH 2019 về chính sách hỗ trợ khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1195/BNN-KH
V/v: Chính sách hỗ trợ khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty TNHH MTV Organic Phúc Hưng

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận được kiến nghị trên hệ thống tiếp nhận và trả lời doanh nghiệp của Chính phủ, theo đó Công ty TNHH MTV Organic Phúc Hưng kiến nghị hỗ trợ khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp. Cụ thể, Công ty đã chủ động chuyển đổi sản xuất, sản xuất nông nghiệp hữu cơ theo khuyến cáo của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Tuy nhiên, hiện Công ty gặp khó khăn, chưa tiếp cận được các tổ chức tín dụng để vay vốn phát triển sản xut. Về việc này Bộ Nông nghiệp và PTNT trao đổi như sau:

Để khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp và phát triển nông thôn, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách để khuyến khích và hỗ trợ các doanh nghiệp, cụ thể:

Về tín dụng: Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 9/6/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; Nghị định số 116/2018/NĐ-CP ngày 7/9/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ;

Về nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch: Nghị định 109/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ về nông nghiệp hữu cơ; Nghị định 01/2012/QĐ-TTg ngày 9/01/2012 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản;

Về khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn: Nghị định 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

Đề nghị Công ty lập phương án sản xuất kinh doanh, làm việc với các tổ chức tín dụng hoặc cơ quan có chức năng tại địa phương để tiếp cận các nguồn vốn theo các cơ chế chính sách quy định tại các Nghị định của Chính phủ nêu trên đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Trần Thanh Nam (để b/c);
- Vụ QHĐP-VPCP;
- Vụ Tín dụng, NHNNVN;
- Lưu: VT, KH.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Duy Vĩnh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1195/BNN-KH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1195/BNN-KH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/02/2019
Ngày hiệu lực22/02/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1195/BNN-KH 2019 về chính sách hỗ trợ khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1195/BNN-KH 2019 về chính sách hỗ trợ khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1195/BNN-KH
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýNguyễn Duy Vĩnh
        Ngày ban hành22/02/2019
        Ngày hiệu lực22/02/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1195/BNN-KH 2019 về chính sách hỗ trợ khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1195/BNN-KH 2019 về chính sách hỗ trợ khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp

           • 22/02/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 22/02/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực