Công văn 1196/TCT-KK

Công văn 1196/TCT-KK về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với máy móc thiết bị nhập khẩu để tạo tài sản cố định do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1196/TCT-KK hoàn thuế giá trị gia tăng máy móc thiết bị nhập khẩu


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1196/TCT-KK
V/v hoàn thuế GTGT đối với máy móc thiết bị nhập khẩu để tạo TSCĐ

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2012

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Cà Mau

Trả lời công văn số 1357/CT-KK-KTT ngày 26/12/2011 của Cục Thuế tỉnh Cà Mau về việc doanh nghiệp đang hoạt động có dự án đầu tư mới có được lập ngay hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với máy móc, thiết bị nhập khẩu để tạo tài sản cố định hay phải khai chung vào hồ sơ khai thuế GTGT hàng tháng; sau khi báo cáo và được sự đồng ý của Bộ Tài chính, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại Thông tư số 92/2010/TT-BTC ngày 17/6/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục gia hạn nộp thuế và hoàn thuế GTGT đối với thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng nằm trong dây chuyền công nghệ và vật tư xây dựng thuộc loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để tạo tài sản cố định của doanh nghiệp;

Căn cứ hướng dẫn tại Điều 41, Điều 50 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;

Căn cứ hướng dẫn tại Phần C Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng (GTGT);

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên, thì:

- Thuế GTGT đầu vào của thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng nằm trong dây chuyền công nghệ và vật tư xây dựng nhập khẩu thuộc loại trong nước chưa sản xuất được để tạo tài sản cố định của doanh nghiệp nếu đáp ứng được đủ điều kiện, thủ tục hồ sơ theo hướng dẫn tại Thông tư số 92/2010/TT-BTC ngày 17/6/2010 và Điều 50 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính nêu trên thì được hoàn.

Doanh nghiệp phải thực hiện kê khai vào hồ sơ khai thuế GTGT tháng phát sinh chứng từ nộp thuế theo quy định; trường hợp doanh nghiệp chưa khai thuế trên tờ khai thuế GTGT tháng phát sinh do chưa hết hạn nộp hồ sơ khai thuế thì doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế theo quy định và được giải quyết hoàn thuế ngay theo hướng dẫn tại Thông tư số 92/2010/TT-BTC ngày 17/6/2010 của Bộ Tài chính nếu đáp ứng điều kiện quy định trong Thông tư; sau đó khi lập và nộp hồ sơ khai thuế GTGT tháng phát sinh, số thuế này doanh nghiệp phải đưa vào chỉ tiêu đề nghị hoàn thuế [42] của Tờ khai thuế GTGT tháng phát sinh theo quy định và không được lập lại hồ sơ đề nghị hoàn thuế đối với số thuế đã đề nghị hoàn theo Thông tư số 92/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính nêu trên.

- Trường hợp doanh nghiệp không thuộc trường hợp được hoàn thuế theo hướng dẫn tại Thông tư số 92/2010/TT-BTC ngày 17/6/2010 của Bộ Tài chính nêu trên thì Doanh nghiệp thực hiện kê khai thuế theo quy định và được xét hoàn thuế nếu thuộc các trường hợp quy định tại Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính nêu trên.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Cà Mau kiểm tra cụ thể trường hợp của doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện tại Thông tư số 92/2010/TT-BTC hay Thông tư số 129/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính để giải quyết hoàn thuế đúng chế độ quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Cà Mau được biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ Tài chính (để báo cáo);
- Vụ: PC, CST (BTC);
- Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Vụ: PC2b, CS (TCT);
- Lưu: VT, KK2b

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Văn Trường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1196/TCT-KK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1196/TCT-KK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/04/2012
Ngày hiệu lực05/04/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1196/TCT-KK hoàn thuế giá trị gia tăng máy móc thiết bị nhập khẩu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1196/TCT-KK hoàn thuế giá trị gia tăng máy móc thiết bị nhập khẩu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1196/TCT-KK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýVũ Văn Trường
        Ngày ban hành05/04/2012
        Ngày hiệu lực05/04/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 1196/TCT-KK hoàn thuế giá trị gia tăng máy móc thiết bị nhập khẩu

            Lịch sử hiệu lực Công văn 1196/TCT-KK hoàn thuế giá trị gia tăng máy móc thiết bị nhập khẩu

            • 05/04/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 05/04/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực