Công văn 1197/UBND-XD

Công văn 1197/UBND-XD hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên, nhiên và vật liệu xây dựng do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1197/UBND-XD điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1197/UBND-XD
V/v hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng

Quy Nhơn, ngày 23 tháng 4 năm 2008

 

Kính gửi: Sở Xây dựng.

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 29/TTr-SXD ngày 16/4/2008 về việc hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Đồng ý cho Sở Xây dựng phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn thực hiện việc điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng theo đúng Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng và các quy định hiện hành.

Sở Xây dựng phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP;
- Lưu: VT, K14 (TK.11b).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thiện

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1197/UBND-XD

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1197/UBND-XD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/04/2008
Ngày hiệu lực23/04/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1197/UBND-XD

Lược đồ Công văn 1197/UBND-XD điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1197/UBND-XD điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1197/UBND-XD
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýNguyễn Văn Thiện
        Ngày ban hành23/04/2008
        Ngày hiệu lực23/04/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1197/UBND-XD điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1197/UBND-XD điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá

           • 23/04/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 23/04/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực