Công văn 1197/VPCP-ĐP

Công văn số 1197/VPCP-ĐP về việc xây dựng trung tâm cụm xã miền núi, vùng cao chưa hoàn thành đầu tư xây dựng và kinh phí thực hiện Quyết định số 134/2004/QĐ-TTg do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1197/VPCP-ĐP xây dựng trung tâm cụm xã miền núi, vùng cao chưa hoàn thành đầu tư xây dựng và kinh phí thực hiện QĐ 134/2004/QĐ-TTg.


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1197/VPCP-ĐP
V/v xây dựng trung tâm cụm xã miền núi, vùng cao chưa hoàn thành đầu tư xây dựng và kinh phí thực hiện Quyết định số 134/2004/QĐ-TTg.

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2008

 

Kính gửi:

- Ủy ban Dân tộc;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

Xét đề nghị của Ủy ban Dân tộc tại văn bản số 39/UBDT-CSDT ngày 21 tháng 01 năm 2008 về việc Báo cáo kết quả Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm Chương trình trung tâm cụm xã và sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định số 134/2004/QĐ-TTg ngày 20 tháng 7 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ, thay nmặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đồng ý với đề nghị của Ủy ban Dân tộc về việc tiếp tục đầu tư xây dựng các trung tâm cụm xã trọng điểm vùng cao, biên giới thuộc Chương trình xây dựng trung tâm cụm xã miền núi, vùng cao chưa hoàn thành các công trình so với dự án đã được phê duyệt.

Giao Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn các địa phương rà soát, tổng hợp nhu cầu đầu tư, nguồn vốn kinh phí bố trí cho các địa phương trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính đề xuất nguồn vốn trình Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ sung cho các địa phương còn thiếu kinh phí để thực hiện Quyết định số 134/2004/QĐ-TTg ngày 20 tháng 7 năm 2004 và số 198/2007QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban Dân tộc, các Bộ, ngành liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- VPCP: BTCN, các PCN, Website CP, các Vụ: TH, KTTH, VX, IV, TTBC;
- Lưu: VT, ĐP (5).Cg (30).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1197/VPCP-ĐP

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1197/VPCP-ĐP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/02/2008
Ngày hiệu lực26/02/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1197/VPCP-ĐP

Lược đồ Công văn 1197/VPCP-ĐP xây dựng trung tâm cụm xã miền núi, vùng cao chưa hoàn thành đầu tư xây dựng và kinh phí thực hiện QĐ 134/2004/QĐ-TTg.


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1197/VPCP-ĐP xây dựng trung tâm cụm xã miền núi, vùng cao chưa hoàn thành đầu tư xây dựng và kinh phí thực hiện QĐ 134/2004/QĐ-TTg.
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1197/VPCP-ĐP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Quốc Huy
        Ngày ban hành26/02/2008
        Ngày hiệu lực26/02/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1197/VPCP-ĐP xây dựng trung tâm cụm xã miền núi, vùng cao chưa hoàn thành đầu tư xây dựng và kinh phí thực hiện QĐ 134/2004/QĐ-TTg.

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1197/VPCP-ĐP xây dựng trung tâm cụm xã miền núi, vùng cao chưa hoàn thành đầu tư xây dựng và kinh phí thực hiện QĐ 134/2004/QĐ-TTg.

           • 26/02/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 26/02/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực