Công văn 1198/BHXH-VP

Công văn 1198/BHXH-VP năm 2020 về tiếp tục thực hiện biện pháp để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1198/BHXH-VP 2020 tiếp tục thực hiện biện pháp để phòng chống dịch bệnh COVID-19


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1198/BHXH-VP
V/v tiếp tục thực hiện các biện pháp để phòng, chng dịch bệnh COVID-19

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2020

 

Kính gửi:

- Thủ trưng các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam;
- Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo đánh giá của Ban Chđạo Quốc gia về phòng chống dịch bệnh COVID-19 và báo cáo ca BHXH các địa phương, trong thời gian 15 ngày triển khai thực hiện Chthị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 ca Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, công tác phòng, chống dịch bệnh Covid 19 của các cấp, các ngành, các địa phương, trong đó có hệ thống BHXH, đã được trin khai nghiêm túc, có hiệu quả; các hoạt động kinh tế - chính trị, an sinh xã hội, an ninh trật tự, an toàn xã hội... cơ bản vn được duy trì ổn đnh. Tuy nhiên, trước tình hình dịch bệnh vn tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; thực hiện văn bn số 158/TB-VPCP ngày 16/4/2020 ca Văn phòng Chính phủ Thông báo kết luận của Thủ tưng Chính phủ tại cuộc họp Thưng trc Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 (gửi kèm), BHXH Việt Nam yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phtrực thuộc Trung ương (gọi chung là Thủ trưng đơn vị) khẩn trương thực hiện những nội dung sau:

1. Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Chính phủ, Thtướng Chính ph; Ban Chỉ đạo phòng chng dịch bệnh Covid 19; Bộ Y tế, cấp y, chính quyền địa phương trên địa bàn và BHXH Việt Nam về phòng, chng dịch bệnh Covid 19; Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm về việc công chức, viên chức, người lao động lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch tại công svà tổ chức thực hiện nhiệm vụ đảm bo quyền lợi ca đơn vị, doanh nghiệp, người tham gia theo quy định, đặc biệt là những nhiệm vụ liên quan đến việc hỗ trợ doanh nghiệp, người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo chỉ đạo ca Chính phủ. Đồng thời, xây dựng kế hoạch ứng phó, điều hành đi với các phòng nghiệp vụ, BHXH cấp huyện trong tình huống có cán bộ bị lây nhiễm, đảm bảo nếu dịch bệnh diễn biến xấu vẫn không ảnh hưng đến giao dịch của đơn vị, doanh nghiệp và người dân.

2. Đi với các đơn vị thuộc địa bàn phải tiếp tục cách ly xã hội (nhóm địa phương có nguy cơ cao và có nguy cơ)

Tiếp tục xây dựng phương án và thực hiện việc btrí công chức, viên chức, người lao động làm việc tại công s, làm việc trực tuyến tại nhà; tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính; giải quyết, chi trả các chế độ, chính sách BHXH, BHTN, BHYT; tăng cường kiểm soát, ngăn chặn trục lợi hưng BHXH, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia..., theo đúng chđạo, hướng dn tại các Công văn: số 1058/BHXH-TCCB ngày 31/3/2020, số 1061/BHXH-PC ngày 31/3/2020, số 1068/BHXH-PC ngày 01/4/2020, số 1071/BHXH-BT ngày 01/4/2020, số 1072/BHXH-CSYT ngày 01/4/2020, số 1164/BHXH-PC ngày 13/4/2020 của BHXH Việt Nam.

- Thời gian thực hiện: từ ngày 16/4/2020 đến hết thời điểm phải cách ly (theo quy định về thời gian thực hiện cách ly xã hội của từng địa phương).

- Các đơn vị lập danh sách phân công lãnh đạo trực làm việc tại cơ quan trong thời gian cách ly xã hội (họ tên, chức danh, số điện thoại di động, cđịnh), gửi về Văn phòng BHXH Việt Nam (email: tonghop.vanphong@vss.gov.vn) trước ngày 15h ngày 17/4/2020 để tổng hợp, theo dõi chung toàn Ngành.

3. Đi với các đơn vị không thuộc địa bàn phải tiếp tục cách ly (nhóm địa phương có nguy cơ thấp)

Tổ chức, triển khai các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ; phát huy tối đa tính năng, tác dụng ca Hệ thống quản lý văn bản và điều hành, các phần mềm của Ngành, tăng cưng làm việc trực tuyến để thực hiện giãn cách xã hội; đảm bảo thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chng dịch bệnh Covid-19 theo quy định ca Ban chđạo phòng chng dịch bệnh Covid-19 Trung ương, địa phương và hướng dn tại các Công văn số 320/BHXH-VP ngày 06/02/2020, s820/BHXH-VP ngày 13/3/2020 của BHXH Việt Nam.

4. Phân công, bố trí công chc, viên chức trực xử lý, giải quyết công việc trong những ngày nghỉ lễ 30/4, 01/5/2020 (họ tên, chức danh, số điện thoại di động, c định), gửi về Văn phòng BHXH Việt Nam (email: tonghop.vanphong@vss.gov.vn) trước ngày 28/4/2020 để tổng hợp.

Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, Giám đốc BHXH tỉnh, thành ph trc thuộc Trung ương nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung nêu trên và tổng hợp, báo cáo về BHXH Việt Nam (theo các nội dung nêu ti Công văn số 1156/BHXH-VP ngày 13/4/2020) trước 10 giờ ngày 04/5/2020 (nếu có tình huống bt thường nh hưởng đến quyền lợi của đơn vị, doanh nghiệp, người tham gia, kịp thời báo cáo Lãnh đạo Ngành phụ trách để có phương án ch đạo xử lý)./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- BCĐ QG PCDB Covid 19 (để b/c);
- Văn phòng CP (để b/c);
- Tổng Giám đốc (đb/c);
- Các Phó TGĐ chỉ đạo);
- Đảng ủy cơ quan;
- Văn phòng Hội đồng quản lý;
- Lưu: VT, VP.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Hùng Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1198/BHXH-VP

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1198/BHXH-VP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/04/2020
Ngày hiệu lực16/04/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 tuần trước
(02/05/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1198/BHXH-VP

Lược đồ Công văn 1198/BHXH-VP 2020 tiếp tục thực hiện biện pháp để phòng chống dịch bệnh COVID-19


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1198/BHXH-VP 2020 tiếp tục thực hiện biện pháp để phòng chống dịch bệnh COVID-19
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1198/BHXH-VP
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
        Người kýLê Hùng Sơn
        Ngày ban hành16/04/2020
        Ngày hiệu lực16/04/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 tuần trước
        (02/05/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 1198/BHXH-VP 2020 tiếp tục thực hiện biện pháp để phòng chống dịch bệnh COVID-19

              Lịch sử hiệu lực Công văn 1198/BHXH-VP 2020 tiếp tục thực hiện biện pháp để phòng chống dịch bệnh COVID-19

              • 16/04/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 16/04/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực