Công văn 1198/TCT-PCCS

Công văn số 1198/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc áp dụng chính sách thuế

Nội dung toàn văn Công văn 1198/TCT-PCCS áp dụng chính sách thuế


TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1198/TCT-PCCS
V/v: Trả lời c/s thuế

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2006 

 

Kính gửi:  Cục thuế tỉnh Đồng Nai

 

Trả lời công văn số 2332/CT-TT&HT ngày 6/12/2005 của Cục thuế tỉnh Đồng Nai về việc áp dụng chính sách thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1) Tại Điểm 8 Thông tư số 88/2004/TT-BTC ngày 1/9/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp có quy định: "Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và bên nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh đã được cấp Giấy phép đầu tư; các cơ sở kinh doanh trong nước đã được cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư tiếp tục được hưởng các ưu đãi về thuế TNDN ghi trong Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư. Trường hợp mức ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp ghi trong Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận ưu dãi đầu tư thấp hơn mức ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp hướng dẫn tại Thông tư này thì cơ sở kinh doanh được hưởng các mức ưu đãi về thuế TNDN theo hướng dẫn tại Thông tư này cho Khoảng thời gian ưu đãi còn lại".

- Tại Điểm 5.1.2 Thông tư số 88/2004/TT-BTC ngày 1/9/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp có quy định: "Thuế suất 15% áp dụng đối với: cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư thực hiện trong Khu chế xuất; cơ sở sản xuất mới thành lập từ dự án đầu tư thực hiện trong Khu công nghiệp" và tại Điểm 2.2 Mục II Phần E Thông tư số 128/2003/TT-BTC có quy định: "Thuế suất 15% được áp dụng trong 12 năm, kể từ khi hợp tác xã và cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư bắt đầu hoạt động kinh doanh".

Theo các hướng dẫn nêu trên thì trường hợp Công ty cổ phần chế biến gỗ PISICO Tam Phước là cơ sở sản xuất mới thành lập từ dự án đầu tư thực hiện trong Khu công nghiệp có mức ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp trong Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư thấp hơn mức ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 và Thông tư số 88/2004/TT-BTC ngày 1/9/2004 của Bộ Tài chính thì Công ty được hưởng các mức ưu đãi về thuế TNDN (ưu đãi miễn thuế, giảm thuế, ưu đãi về thuế suất) theo hướng dẫn tại các Thông tư nêu trên cho Khoảng thời gian ưu đãi còn lại.

2) Về Điều kiện thanh toán qua Ngân hàng để đủ Điều kiện được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%, Tổng cục Thuế đang trình Bộ Tài chính hướng dẫn chung.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1198/TCT-PCCS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1198/TCT-PCCS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/04/2006
Ngày hiệu lực04/04/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1198/TCT-PCCS áp dụng chính sách thuế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1198/TCT-PCCS áp dụng chính sách thuế
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1198/TCT-PCCS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành04/04/2006
        Ngày hiệu lực04/04/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1198/TCT-PCCS áp dụng chính sách thuế

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1198/TCT-PCCS áp dụng chính sách thuế

           • 04/04/2006

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/04/2006

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực