Công văn 1198/VPCP-ĐP

Công văn số 1198/VPCP-ĐP về việc thực hiện Quyết định số 134/2004/QĐ-TTG do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1198/VPCP-ĐP thực hiện QĐ 134/2004/QĐ-TTG


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1198/VPCP-ĐP
V/v thực hiện Quyết định số 134/2004/QĐ-TTG

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2008

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Lao động-Thương binh và Xã hội;
- Ủy ban Dân tộc.

 

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tại Tờ trình số 235/TTr-BNN-HTX ngày 28 tháng 01 năm 2008) và ý kiến của các Bộ: Tư pháp (tại văn bản số 149/BTP-PLDSKT ngày 17 tháng 01 năm 2008 và số 682/TP-PLDSKT ngày 22 tháng 3 năm 2006), Lao động-Thương binh và Xã hội (tại văn bản số 939/BLĐTBXH-BTXH ngày 22 tháng 3 năm 2006), Kế hoạch và Đầu tư (tại văn bản số 2389/BKH-KTNN ngày 10 tháng 4 năm 2006), Ủy ban Dân tộc (tại văn bản số 210/UBDT-CSDT ngày 20 tháng 3 năm 2006), thay mặy Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

1. Đối với các địa phương không còn quỹ đất sản xuất nông nghiệp để thực hiện chính sách hỗ trợ đất sản xuất cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn theo Quyết định số 134/2004/QĐ-TTg thực hiện theo quy định tại điểm d khoản 3 Điều 1 của Quyết định số 198/2007/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 134/2004/QĐ-TTg ngày 20 tháng 7 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Ủy ban Dân tộc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (tại văn bản số 862/VPCP-ĐP ngày 05 tháng 02 năm 2008 của Văn phòng Chính phủ) về rà soát, đánh giá và xây dựng cơ chế, chính sách trình Thủ tướng Chính phủ đúng thời hạn quy định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Bộ, ngành liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- VPCP: BTCN, các PCN, Website CP, các Vụ: TH, KTTH, NN, VX, IV và TTBC;
- Lưu: VT, ĐP (5), Cg (32).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1198/VPCP-ĐP

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1198/VPCP-ĐP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/02/2008
Ngày hiệu lực26/02/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1198/VPCP-ĐP

Lược đồ Công văn 1198/VPCP-ĐP thực hiện QĐ 134/2004/QĐ-TTG


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1198/VPCP-ĐP thực hiện QĐ 134/2004/QĐ-TTG
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1198/VPCP-ĐP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Quốc Huy
        Ngày ban hành26/02/2008
        Ngày hiệu lực26/02/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1198/VPCP-ĐP thực hiện QĐ 134/2004/QĐ-TTG

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1198/VPCP-ĐP thực hiện QĐ 134/2004/QĐ-TTG

           • 26/02/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 26/02/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực