Công văn 1497/TTg-QHQT

Công văn số 12/10/2007 về việc Phê duyệt danh mục dự án Hỗ trợ kỹ thuật do Đan Mạch tài trợ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 12/10/2007 Phê duyệt danh mục dự án Hỗ trợ kỹ thuật do Đan Mạch tài trợ


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
******

Số: 1497/TTg-QHQT
V/v Phê duyệt danh mục dự án Hỗ trợ kỹ thuật do Đan Mạch tài trợ

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2007

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Ngoại giao;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 7373/BKH-KTĐN ngày 10 tháng 10 năm 2007), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt danh mục Dự án " Cải thiện đời sống cho người dân địa phương ở trong và ngoài Vườn quốc gia Xuân Sơn, tỉnh Phú Thọ, góp phần quản lý rừng bền vững", do Đan Mạch tài trợ với tổng kinh phí là 347.655 USD (trong đó viện trợ không hoàn lại là 280.555 USD, vốn đối ứng là 67.100 USD).

2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ phê duyệt, ký văn kiện Dự án với nhà tài trợ; chỉ đạo và hướng dẫn các đơn vị thực hiện (Vườn quốc gia Xuân Sơn, Viện Đào tạo quản lý và kinh doanh quốc tế) triển khai, thực hiện Dự án theo đúng quy định hiện hành về quản lý và sử dụng ODA, bảo đảm Dự án đạt mục tiêu đề ra./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg Nguyễn Tấn Dũng (để b/c);
- PTTg Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: BTCN, PCN Trần Quốc Toản,
các Vụ: TH, NN, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (3). 17

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1497/TTg-QHQT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1497/TTg-QHQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/10/2007
Ngày hiệu lực12/10/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Đầu tư, Tài chính nhà nước, Tiền tệ - Ngân hàng, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1497/TTg-QHQT

Lược đồ Công văn 12/10/2007 Phê duyệt danh mục dự án Hỗ trợ kỹ thuật do Đan Mạch tài trợ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 12/10/2007 Phê duyệt danh mục dự án Hỗ trợ kỹ thuật do Đan Mạch tài trợ
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1497/TTg-QHQT
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýPhạm Gia Khiêm
        Ngày ban hành12/10/2007
        Ngày hiệu lực12/10/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Đầu tư, Tài chính nhà nước, Tiền tệ - Ngân hàng, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 12/10/2007 Phê duyệt danh mục dự án Hỗ trợ kỹ thuật do Đan Mạch tài trợ

              Lịch sử hiệu lực Công văn 12/10/2007 Phê duyệt danh mục dự án Hỗ trợ kỹ thuật do Đan Mạch tài trợ

              • 12/10/2007

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 12/10/2007

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực