Công văn 12/BXD-TTr

Công văn 12/BXD-TTr năm 2018 hướng dẫn xử lý vi phạm hành chính trong quản lý chất thải rắn xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 12/BXD-TTr 2018 hướng dẫn xử lý vi phạm hành chính trong quản lý chất thải rắn xây dựng


BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/BXD-TTr
V/v hướng dẫn xử lý vi phạm hành chính trong quản lý chất thải rắn xây dựng

Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2018

 

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Bình Định

Bộ Xây dựng nhận được Công văn số 922/SXD-HTKT ngày 05/6/2018 của Sở Xây dựng tỉnh Bình Định về việc hướng dẫn xử lý vi phạm hành chính trong quản lý chất thải rắn xây dựng;

Sở Xây dựng tỉnh Bình Định phản ánh việc hiện nay tại địa phương đang diễn ra tình trạng đổ bừa bãi chất thải rắn xây dựng không đúng nơi quy định, Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường (sau đây gọi tắt là Nghị định số 155/2016/NĐ-CP) và Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở (sau đây gọi tắt là Nghị định số 139/2017/NĐ-CP), không đảm bảo cơ sở pháp lý cho chính quyền đô thị áp dụng thực hiện.

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Các quy định về xử phạt vi phạm hành chính đối với công tác quản lý chất thải nói chung và hành vi đổ chất thải rắn xây dựng không đúng nơi quy định nói riêng đã được quy định tại: Điều 20, Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; Điều 27 Nghị định số 46/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt quy định về xử phạt đối với hoạt động vận chuyển, phương tiện vận chuyển chất thải tại; khoản 1 Điều 15; khoản 1 Điều 30; điểm c khoản 1, điểm c khoản 2 Điều 41; khoản 1 Điều 42; khoản 1 Điều 44; khoản 1 Điều 46, Nghị định số 139/2017/NĐ-CP quy định xử phạt đối với một số hành vi đổ thải phế thải xây dựng.

Ngày 16/5/2017, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 08/2017/TT-BXD quy định về quản lý chất thải rắn xây dựng, trong đó tập trung quản lý vào 03 đối tượng, từ chủ nguồn thải đến đơn vị thu gom, vận chuyển và cơ sở xử lý, tái chế chất thải rắn xây dựng với các quy định quản lý và chế độ báo cáo, giám sát cụ thể cho từng đối tượng.

Sở Xây dựng tỉnh Bình Định cần tham mưu, đề xuất với Uỷ ban nhân dân tỉnh rà soát lại quy hoạch quản lý chất thải rắn trên địa bàn (trong đó cần rà soát, bổ sung nội dung về thu gom, vận chuyển và các địa điểm, cơ sở tập kết, xử lý chất thải rắn xây dựng), xây dựng lộ trình, kế hoạch đồng bộ triển khai quy hoạch, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác quản lý chất thải rắn xây dựng trên địa bàn.

Công tác quản lý tổng hợp chất thải rắn nói chung và chất thải rắn xây dựng nói riêng cần có sự phối hợp của các cơ quan, ban ngành, chính quyền các cấp như: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Công an… Vì vậy, Sở Xây dựng cần tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh xây dựng quy chế phối hợp giữa các ngành nhằm thực hiện tốt công tác quản lý chất thải rắn xây dựng trên địa bàn.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Bình Định nghiên cứu thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn (để b/c);
- Chánh Thanh tra (để b/c);
- Lưu: VT, TTr.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT.CHÁNH THANH TRA
PHÓ CHÁNH THANH TRA
Lê Văn Lãng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 12/BXD-TTr

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu12/BXD-TTr
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/07/2018
Ngày hiệu lực17/07/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Tài nguyên - Môi trường, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 12/BXD-TTr

Lược đồ Công văn 12/BXD-TTr 2018 hướng dẫn xử lý vi phạm hành chính trong quản lý chất thải rắn xây dựng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 12/BXD-TTr 2018 hướng dẫn xử lý vi phạm hành chính trong quản lý chất thải rắn xây dựng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu12/BXD-TTr
        Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
        Người kýLê Văn Lãng
        Ngày ban hành17/07/2018
        Ngày hiệu lực17/07/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Tài nguyên - Môi trường, Vi phạm hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 12/BXD-TTr 2018 hướng dẫn xử lý vi phạm hành chính trong quản lý chất thải rắn xây dựng

           Lịch sử hiệu lực Công văn 12/BXD-TTr 2018 hướng dẫn xử lý vi phạm hành chính trong quản lý chất thải rắn xây dựng

           • 17/07/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 17/07/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực