Công văn 12/CP-KTTH

Công văn 12/CP-KTTH năm 2014 đính chính Nghị định 153/2013/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 68/2007/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân do Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 12/CP-KTTH 2014 đính chính Nghị định 153/2013/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 68/2007/NĐ-CP


CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/CP-KTTH
V/v đính chính văn bản

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2014

 

Kính gửi:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể.

 

Do sơ suất trong khâu biên tập xin đính chính sai sót trong Nghị định số 153/2013/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2007/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân như sau:

Tại trang 4 dòng thứ 10 từ dưới lên (Khoản 2 Điều 2) của Nghị định, viết: "…Điểm b, Điểm c Khoản 3 Điều 1…"

Nay xin sửa lại là: "…Điểm b, Điểm c Khoản 4 Điều 1…"./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, KTTH (03b).

TM. CHÍNH PHỦ
TUQ. THỦ TƯỚNG
BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG
Đại tướng Phùng Quang Thanh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 12/CP-KTTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu12/CP-KTTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/01/2014
Ngày hiệu lực15/01/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 12/CP-KTTH 2014 đính chính Nghị định 153/2013/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 68/2007/NĐ-CP


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Công văn 12/CP-KTTH 2014 đính chính Nghị định 153/2013/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 68/2007/NĐ-CP
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu12/CP-KTTH
       Cơ quan ban hànhChính phủ
       Người kýPhùng Quang Thanh
       Ngày ban hành15/01/2014
       Ngày hiệu lực15/01/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương, Bảo hiểm
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật10 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 12/CP-KTTH 2014 đính chính Nghị định 153/2013/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 68/2007/NĐ-CP

             Lịch sử hiệu lực Công văn 12/CP-KTTH 2014 đính chính Nghị định 153/2013/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 68/2007/NĐ-CP

             • 15/01/2014

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 15/01/2014

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực