Công văn 12/VPCP-QHQT

Công văn số 12/VPCP-QHQT về việc dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Kế hoạch chung hợp tác với các tổ chức Liên hiệp quốc do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 12/VPCP-QHQT dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thành lập Ban Chỉ đạo Kế hoạch chung hợp tác với các tổ chức Liên hiệp quốc


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 12/VPCP-QHQT
V/v Dự thảo Quyết định của Thủ tướng CP về việc thành lập Ban Chỉ đạo Kế hoạch chung hợp tác với các tổ chức Liên hiệp quốc

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2008

 

Kính gửi:

- Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tư pháp.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 8981/BKH-KTĐN ngày 06 tháng 12 năm 2007), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu hoàn thiện Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Kế hoạch chung hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và các tổ chức Liên hiệp quốc giai đoạn 2006-2010, cụ thể như sau:

1. Về nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo: bổ sung thêm trách nhiệm báo cáo hàng năm của Ban Chỉ đạo và chủ động kiến nghị lên Thủ tướng Chính phủ các giải pháp để triển khai có hiệu quả Kế hoạch chung.

2. Về cơ chế và phương thức hoạt động của Ban Chỉ đạo:

- Ban Chỉ đạo họp định kỳ 06 tháng một lần (khi cần thiết sẽ họp bất thường) bảo đảm chỉ đạo, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai Kế hoạch chung.

- Ban Chỉ đạo quyết định các vấn đề trên cơ sở đồng thuận, tuy nhiên trong trường hợp có ý kiến khác nhau, hai Đồng Trưởng ban thống nhất đưa ra quyết định cuối cùng hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

3. Các vấn đề về tổ chức và Ban thư ký:

- Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Điều phối viên thường trú các tổ chức Liên hiệp quốc tại Việt Nam quyết định về nhân sự, chức năng, nhiệm vụ của Ban Thư ký.

- Cho phép sử dụng con dấu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và kinh phí hoạt động cho Ban Chỉ đạo được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định của Luật Ngân sách.

4. Các thành viên thường trực của Ban Chỉ đạo về phía Việt Nam bao gồm đại diện cấp vụ của các cơ quan quản lý ODA của Chính phủ. Căn cứ vào nội dung của phiên họp, Trưởng ban quyết định mời đại diện các Bộ, ngành có liên quan tham gia.

5. Hoàn thiện dự thảo Quyết định theo đúng thể thức của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ,
PTT Phạm Gia Khiêm (để b/c);
- VPCP: BTCN, PCN Trần Quốc Toản;
các Vụ: TH, Ban XDPL, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (2). 14

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 12/VPCP-QHQT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu12/VPCP-QHQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/01/2008
Ngày hiệu lực03/01/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 12/VPCP-QHQT

Lược đồ Công văn 12/VPCP-QHQT dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thành lập Ban Chỉ đạo Kế hoạch chung hợp tác với các tổ chức Liên hiệp quốc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 12/VPCP-QHQT dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thành lập Ban Chỉ đạo Kế hoạch chung hợp tác với các tổ chức Liên hiệp quốc
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu12/VPCP-QHQT
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Xuân Phúc
        Ngày ban hành03/01/2008
        Ngày hiệu lực03/01/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 12/VPCP-QHQT dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thành lập Ban Chỉ đạo Kế hoạch chung hợp tác với các tổ chức Liên hiệp quốc

             Lịch sử hiệu lực Công văn 12/VPCP-QHQT dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thành lập Ban Chỉ đạo Kế hoạch chung hợp tác với các tổ chức Liên hiệp quốc

             • 03/01/2008

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 03/01/2008

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực