Công văn 120/CTVN

Nội dung toàn văn Công văn 120/CTVN 2022 nhập khẩu nhung hươu từ New Zealand


TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP
CƠ QUAN THẨM QUYỀN
QUẢN LÝ CITES VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 120/CTVN
V/v nhập khẩu nhung hươu từ New Zealand

Hà Nội, ngày 07 tháng 6 năm 2022

 

Kính gửi: Công ty Hươu sao Việt

Cơ quan thẩm quyền quản lý CITES Việt Nam được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao trả lời Công văn số 0403/CV/2022 ngày 10/5/2022 của Công ty Hươu sao Việt về việc nhập khẩu nhung hươu từ New Zealand. Sau khi nghiên cứu Công văn, Cơ quan thẩm quyền quản lý CITES Việt Nam có ý kiến như sau:

1. Theo quy định của Luật Chăn nuôi năm 2018, Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi, Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, Nghị định số 84/2021/NĐ-CP ngày 22/9/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2019/NĐ-CP và Quyết định số 4737/QĐ-BNN-TCLN ngày 02/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục loài động vật trên cạn khác thuộc lớp chim, thú, bò sát, lưỡng cư không thuộc đối tượng quản lý như động vật hoang dã quy định tại khoản 4 Điều 1 Nghị định số 84/2021/NĐ-CP , loài Hươu (Cervus elaphus) là động vật hoang dã, không phân biệt nguồn gốc từ tự nhiên hay nuôi nhốt.

2. Khoản 3 Điều 3 Luật Thú y số 79/2015/QH13 quy định "Sơ chế, chế biến động vật, sản phẩm động vật là việc làm sạch, pha lóc, phân loại, đông lạnh, ướp muối, hun khói, làm khô, bao gói hoặc áp dụng phương pháp chế biến khác để sử dụng ngay hoặc làm nguyên liệu chế biến thực phẩm, thức ăn chăn nuôi hoặc dùng cho mục đích khác". Do đó, đề nghị quý Công ty căn cứ vào thực tế lô hàng nhung Hươu và quy định tại Khoản 3 Điều 3 Luật Thú y số 79/2015/QH13 để xác định lô nhung hươu đã được chế biến hay chưa được chế biến.

3. Theo quy định của CITES, sản phẩm hoàn chỉnh là những sản phẩm không cần chế biến thêm, đã được đóng gói, dán nhãn để sử dụng ngay hoặc phục vụ cho bán lẻ hoặc được tiêu thụ trên thị trường. Như vậy, nếu nhung Hươu của quý Công ty đáp ứng được các tiêu chí này thì chúng là sản phẩm hoàn chỉnh.

Theo Mục 1 Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 23/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách quản lý động vật hoang dã, nếu bộ phận của động vật hoang dã đã được chế biến, xử lý làm dược liệu, làm nguyên liệu phục vụ sản xuất hoặc sản phẩm hoàn chỉnh, thì không thuộc đối tượng dừng nhập khẩu./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Lê Minh Hoan (để b/c);
- Thứ trưởng Phùng Đức Tiến (để b/c);
- Tổng cục Lâm nghiệp (để b/c);
- TPCT. Phạm Văn Điển (để b/c);
- Tổng cục Hải quan;
- Cục Thú y;
- Lưu: VT, CTVN.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Vương Tiến Mạnh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 120/CTVN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu120/CTVN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/06/2022
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtTháng trước
(20/06/2022)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 120/CTVN

Lược đồ Công văn 120/CTVN 2022 nhập khẩu nhung hươu từ New Zealand


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 120/CTVN 2022 nhập khẩu nhung hươu từ New Zealand
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu120/CTVN
        Cơ quan ban hànhCơ quan thẩm quyền quản lý CITES Việt Nam
        Người kýVương Tiến Mạnh
        Ngày ban hành07/06/2022
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtTháng trước
        (20/06/2022)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 120/CTVN 2022 nhập khẩu nhung hươu từ New Zealand

              Lịch sử hiệu lực Công văn 120/CTVN 2022 nhập khẩu nhung hươu từ New Zealand

              • 07/06/2022

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực