Công văn 120/SXD-KTXD

Công văn 120/SXD-KTXD hướng dẫn chuyển tiếp sang áp dụng bộ đơn giá 2012 trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2012 do Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 120/SXD-KTXD hướng dẫn chuyển tiếp sang áp dụng bộ đơn giá 2012 trên đị


UBND THÀNH PHỐ CẦN THƠ
SỞ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 120/SXD-KTXD
V/v Hướng dẫn chuyển tiếp sang áp dụng bộ đơn giá 2012 trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2012

Cần Thơ, ngày 15 tháng 02 năm 2012

 

Kính gửi:

- Các Sở, ban ngành trên địa bàn thành phố;
- Ủy ban nhân dân các quận, huyện.
- Các đơn vị sự nghiệp, hợp tác xã và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn thành phố Cần Thơ

 

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 04/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Nay Sở Xây dựng hướng dẫn việc chuyển tiếp sang áp dụng bộ đơn giá 2012 trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2012 (đơn giá 2012), cụ thể như sau:

I. Phạm vi áp dụng:

1. Các bộ đơn giá khu vực thành phố Cần Thơ là cơ sở để xác định chi phí xây dựng trong dự toán, tổng dự toán, tổng mức đầu tư của các dự án sử dụng 30% vốn nhà nước trở lên, bao gồm: Vốn ngân sách nhà nước, vốn hỗ trợ phát triển chính thức (gọi tắt là vốn ODA), vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước, vốn tín dụng do nhà nước bảo lãnh và vốn đầu tư khác của nhà nước.

Đối với dự án sử dụng vốn ODA, nếu điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có những quy định khác với hướng dẫn này thì thực hiện theo các quy định tại điều ước quốc tế đó.

2. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân sử dụng ít hơn 30% vốn nhà nước áp dụng các bộ đơn giá này.

II. Xử lý thực hiện chuyển tiếp:

1. Các công trình, hạng mục công trình xây dựng đã được cấp thẩm quyền phê duyệt dự toán, tổng dự toán hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình trước ngày công bố đơn giá 2012 và chủ đầu tư đã triển khai công tác đấu thầu được tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo mà không phải lập lại dự toán, tổng dự toán theo các bộ đơn giá 2012.

2. Các công trình, hạng mục công trình xây dựng đã được cấp thẩm quyền phê duyệt dự toán, tổng dự toán hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật nhưng chưa triển khai đấu thầu; các công trình, hạng mục công trình hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình đang trong quá trình lập nhưng chưa thẩm định, thẩm tra hoặc đã thẩm định, thẩm tra đều phải lập lại dự toán, tổng dự toán theo các bộ đơn giá 2012.

- Tổng dự toán xây dựng công trình sau khi lập lại dự toán theo các bộ đơn giá 2012 không được vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt. Trường hợp sau khi điều chỉnh làm vượt tổng mức đầu tư thì chủ đầu tư có trách nhiệm báo cáo người quyết định đầu tư xem xét quyết định.

3. Các công trình, hạng mục công trình thực hiện lập dự toán, tổng dự toán hoặc Báo cáo kinh tế kỹ thuật từ ngày công bố đơn giá 2012 trở về sau đều phải lập dự toán, tổng dự toán theo bộ đơn giá 2012.

4. Các công trình, hạng mục công trình đang thi công dở dang, nếu có khối lượng phát sinh: Chỉ cho phép các phát sinh hợp lý, giá trị phát sinh nằm trong giới hạn nguồn dự phòng của dự án. Trường hợp này được thực hiện như sau:

4.1. Nếu phần phát sinh có đơn giá trong hợp đồng thì thanh toán theo đơn giá trong hợp đồng đã ký.

4.2. Nếu khối lượng phát sinh không có đơn giá trong hợp đồng thì chủ đầu tư và nhà thầu xác định khối lượng phát sinh đã thực hiện trước và sau ngày công bố đơn giá 2012 để áp dụng đơn giá cho phù hợp. Khối lượng phát sinh đã thực hiện trước ngày công bố đơn giá 2012 thì dự toán phần phát sinh được áp dụng theo đơn giá cũ, khối lượng phát sinh thực hiện từ ngày công bố đơn giá 2012 trở về sau thì dự toán phần phát sinh áp dụng theo đơn giá 2012.

4.3. Thủ tục để thực hiện và thanh toán khối lượng phát sinh phải thực hiện theo đúng quy định của Luật Đấu thầu.

5. Đối với các hồ sơ dự toán khảo sát xây dựng:

5.1. Các hồ sơ dự toán chi phí khảo sát xây dựng đã được cấp thẩm quyền phê duyệt trước ngày công bố đơn giá 2012 thì tiếp tục thực hiện mà không phải lập lại theo bộ đơn giá 2012.

5.2. Các công việc khảo sát đang thực hiện dở dang đến ngày công bố đơn giá 2012 và các công việc khảo sát thực hiện từ ngày công bố đơn giá 2012 trở về sau thì phải lập dự toán theo đơn giá 2012.

6. Việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng.

Trong quá trình thực hiện việc chuyển tiếp sang bộ đơn giá 2012 nếu có vướng mắc đề nghị các đơn vị gửi trực tiếp bằng văn bản về Sở Xây dựng để được hướng dẫn thực hiện hoặc tham mưu UBND tỉnh xem xét giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND TP (để báo cáo);
- VP UBND-HĐND TP;
- BGĐ Sở XD;
- Đưa lên website SXD;
- Lưu VP- KTXD.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Trương Công Mỹ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 120/SXD-KTXD

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu120/SXD-KTXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/02/2012
Ngày hiệu lực15/02/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 120/SXD-KTXD hướng dẫn chuyển tiếp sang áp dụng bộ đơn giá 2012 trên đị


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 120/SXD-KTXD hướng dẫn chuyển tiếp sang áp dụng bộ đơn giá 2012 trên đị
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu120/SXD-KTXD
        Cơ quan ban hànhThành phố Cần Thơ
        Người kýTrương Công Mỹ
        Ngày ban hành15/02/2012
        Ngày hiệu lực15/02/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 120/SXD-KTXD hướng dẫn chuyển tiếp sang áp dụng bộ đơn giá 2012 trên đị

           Lịch sử hiệu lực Công văn 120/SXD-KTXD hướng dẫn chuyển tiếp sang áp dụng bộ đơn giá 2012 trên đị

           • 15/02/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/02/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực