Công văn 120/TCMT-KSON

Công văn 120/TCMT-KSON triển khai công tác quan trắc và lập báo cáo hiện trạng môi trường của địa phương năm 2010 do Tổng cục Môi trường ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 120/TCMT-KSON triển khai công tác quan trắc lập báo cáo hiện trạng


BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
TỔNG CỤC MÔI TRƯỜNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 120/TCMT-KSON
V/v triển khai công tác quan trắc và lập báo cáo hiện trạng môi trường của địa phương năm 2010

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2010

 

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện các quy định của Luật Bảo vệ môi trường, Tổng cục Môi trường hướng dẫn Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện các nội dung, nhiệm vụ về quan trắc và lập Báo cáo Hiện trạng môi trường như sau:

1. Quan trắc môi trường

1.1. Căn cứ Chương trình/Kế hoạch Quan trắc môi trường hoặc Quy hoạch Mạng lưới quan trắc môi trường (sau đây gọi chung là Kế hoạch Quan trắc môi trường) đã được Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố phê duyệt, tiến hành lập kế hoạch, dự kiến phân bổ kinh phí và tổ chức thực hiện quan trắc môi trường năm 2010 trên địa bàn tỉnh/thành phố. Báo cáo tổng hợp và báo cáo kết quả các đợt quan trắc môi trường của địa phương năm 2010 gửi về Tổng cục Môi trường trước ngày 31 tháng 01 năm 2011.

1.2. Đối với các địa phương chưa có Kế hoạch Quan trắc môi trường, đề nghị sớm triển khai xây dựng và trình cấp thẩm quyền phê duyệt để thực hiện theo đúng quy định của Luật Bảo vệ môi trường. Tổng cục Môi trường đề nghị quý Sở gửi bản Kế hoạch Quan trắc môi trường được phê duyệt về Tổng cục Môi trường để phối hợp theo dõi và hướng dẫn thực hiện.

1.3. Hướng dẫn và kiểm tra các tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ thực hiện quan trắc tác động môi trường theo quy định tại Quyết định phê duyệt Báo cáo Đánh giá tác động môi trường/Cam kết Bảo vệ môi trường.

2. Lập báo cáo Hiện trạng môi trường năm 2010

2.1. Tiếp theo Công văn số 657/TCMT, ngày 7 tháng 5 năm 2009 của Tổng cục Môi trường về việc Hướng dẫn lập Báo cáo Hiện trạng môi trường của địa phương năm 2010, đề nghị quý Sở tiếp tục hoàn thiện đề cương chi tiết và sớm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, đồng thời khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức lập Báo cáo Hiện trạng môi trường của địa phương mình. Báo cáo năm 2010 với nội dung tổng quan về tình hình môi trường giai đoạn 5 năm (2005 – 2010) trên địa bàn được trình Hội đồng nhân dân Tỉnh để xem xét và phê duyệt định hướng phát triển kinh tế - xã hội bền vững của Tỉnh trong giai đoạn tiếp theo. Tùy theo đặc thù của từng tỉnh/thành phố, báo cáo nên tập trung vào các vấn đề môi trường bức xúc, cần quan tâm và ưu tiên giải quyết (ví dụ: ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí, chất thải rắn ở nông thôn, đô thị, làng nghề, khu công nghiệp; môi trường lưu vực sông, biển và ven biển, …), đồng thời đánh giá hiệu quả và những bất cập trong công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường ở địa phương để kiến nghị và đề xuất các giải pháp khắc phục.

2.2. Đề nghị gửi Báo cáo Hiện trạng môi trường 5 năm (2005 – 2010) của địa phương (01 file máy tính và 03 bản giấy) về Tổng cục Môi trường trước ngày 31 tháng 5 năm 2010 để kịp thời cập nhật và tổng hợp vào Báo cáo Môi trường quốc gia năm 2010 sẽ trình Quốc hội tại kỳ họp cuối năm.

3. Kinh phí thực hiện

3.1. Kinh phí để tổ chức thực hiện các hoạt động quan trắc và lập Báo cáo Hiện trạng môi trường được bố trí từ nguồn ngân sách sự nghiệp môi trường của Tỉnh dành cho công tác bảo vệ môi trường ở địa phương hàng năm.

3.2. Việc dự toán và chi tiêu tài chính cho hoạt động quan trắc và lập Báo cáo Hiện trạng môi trường năm 2010 phải bảo đảm theo đúng các quy định về định mức và quản lý chi tiêu tài chính từ nguồn ngân sách nhà nước.

Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ với Cục Kiểm soát ô nhiễm, Tổng cục Môi trường:

Địa chỉ: Số 409 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội.

Điện thoại: 04-3 7713174; Fax: 04-3 7713176.

Email: [email protected] hoặc [email protected]

Trân trọng.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND các tỉnh/TP trực thuộc TƯ (để chỉ đạo thực hiện);
- Tổng cục trưởng Bùi Cách Tuyến (để báo cáo);
- Vụ KH-TC (để phối hợp);
- TT Quan trắc MT (để phối hợp);
- Lưu: VT, QT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lê Kế Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 120/TCMT-KSON

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu120/TCMT-KSON
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/01/2010
Ngày hiệu lực27/01/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 120/TCMT-KSON triển khai công tác quan trắc lập báo cáo hiện trạng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 120/TCMT-KSON triển khai công tác quan trắc lập báo cáo hiện trạng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu120/TCMT-KSON
        Cơ quan ban hànhTổng cục Môi trường
        Người kýLê Kế Sơn
        Ngày ban hành27/01/2010
        Ngày hiệu lực27/01/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 120/TCMT-KSON triển khai công tác quan trắc lập báo cáo hiện trạng

             Lịch sử hiệu lực Công văn 120/TCMT-KSON triển khai công tác quan trắc lập báo cáo hiện trạng

             • 27/01/2010

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 27/01/2010

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực