Công văn 1200/TCHQ-VNACCS

Công văn 1200/TCHQ-VNACCS năm 2104 đính chính số liệu doanh nghiệp cần thúc đẩy tham gia Hệ thống VNACCS/VCIS do Ban triển khai dự án VNACCS/VCIS ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1200/TCHQ-VNACCS 2104 đính chính số liệu doanh nghiệp tham gia Hệ thống VNACCS/VCIS


TỔNG CỤC HẢI QUAN
BAN TRIỂN KHAI DỰ ÁN VNACCS/VCIS
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1200/TCHQ-VNACCS
V/v đính chính số liệu doanh nghiệp cần thúc đẩy tham gia Hệ thống VNACCS/VCIS

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh, thành phố

Ngày 06/02/2014, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn số 1179/TCHQ-VNACCS về việc thúc đẩy doanh nghiệp tham gia Hệ thống VNACCS/VCIS. Theo đó, Tổng cục Hải quan đã gửi các Cục Hải quan tỉnh, thành phố danh sách doanh nghiệp XNK nằm trong số doanh nghiệp chiếm 80% tờ khai thường xuyên mở tờ khai tại các đơn vị.

Tuy nhiên, do yếu tố kỹ thuật, việc phân bổ chỉ tiêu doanh nghiệp XNK có tỷ lệ khai lớn cho các Cục Hải quan tỉnh, thành phố còn chưa phù hợp. Vì vậy, Ban triển khai dự án VNACCS/VCIS gửi các Cục Hải quan tỉnh, thành phố danh sách doanh nghiệp XNK thay thế danh sách gửi kèm Công văn số 1179/TCHQ-VNACCS.

* Đầu mối liên hệ: Đ/c Cao Huy Tài, Ban Triển khai dự án VNACCS/VCIS, di động: 0914942128, E-mail: [email protected]

Ban Triển khai dự án VNACCS/VCIS trân trọng thông báo để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết, phối hợp thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục trưởng (để b/c);
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);
- Lưu: VT, VNACCS (8b).

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC
CỤC TRƯỞNG CỤC CNTT & TKHQ
Nguyễn Mạnh Tùng

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1200/TCHQ-VNACCS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1200/TCHQ-VNACCS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/02/2014
Ngày hiệu lực08/02/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Xuất nhập khẩu, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1200/TCHQ-VNACCS 2104 đính chính số liệu doanh nghiệp tham gia Hệ thống VNACCS/VCIS


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1200/TCHQ-VNACCS 2104 đính chính số liệu doanh nghiệp tham gia Hệ thống VNACCS/VCIS
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1200/TCHQ-VNACCS
        Cơ quan ban hànhBan triển khai Dự án VNACCS/VCIS
        Người kýNguyễn Mạnh Tùng
        Ngày ban hành08/02/2014
        Ngày hiệu lực08/02/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Xuất nhập khẩu, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 1200/TCHQ-VNACCS 2104 đính chính số liệu doanh nghiệp tham gia Hệ thống VNACCS/VCIS

              Lịch sử hiệu lực Công văn 1200/TCHQ-VNACCS 2104 đính chính số liệu doanh nghiệp tham gia Hệ thống VNACCS/VCIS

              • 08/02/2014

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 08/02/2014

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực