Công văn 12008/BTC-QLCS

Công văn 12008/BTC-QLCS về mua xe ô tô phục vụ công tác năm 2018 do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 12008/BTC-QLCS 2018 mua xe ô tô phục vụ công tác


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12008/BTC-QLCS
V/v mua xe ô tô phục vụ công tác năm 2018.

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan khác ở Trung ương;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 8736/VPCP-KTTH ngày 13/9/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc mua xe ô tô phục vụ công tác năm 2018; Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số nội dung như sau:

1. Đối với trường hợp việc mua sắm xe ô tô chức danh, xe ô tô phục vụ công tác chung, xe ô tô chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị đảm bảo phù hợp với quy định về tiêu chuẩn, định mức đã quy định trước ngày 01/01/2018 (Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 04/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ) mà các cơ quan, tổ chức, đơn vị đã thực hiện một hoặc một số thủ tục để lựa chọn nhà cung cấp theo quy định của pháp luật như: phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu; đăng thông báo mời thầu; đóng thầu, mở thầu; phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu; thương thảo và ký kết hợp đồng trước ngày 01/01/2018 thì được tiếp tục thực hiện các thủ tục mua sắm theo quy định của pháp luật.

Nguồn kinh phí mua xe được sắp xếp, bố trí trong dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2018 được cấp có thẩm quyền giao của cơ quan, đơn vị đảm bảo phù hợp theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. Số xe ô tô này sẽ được tính vào số xe ô tô của cơ quan, đơn vị để sắp xếp lại, xử lý theo quy định mới về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô sau khi Nghị định quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô được Chính phủ ban hành và có hiệu lực thi hành.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xác định và chịu trách nhiệm về sự phù hợp của việc mua xe ô tô với các quy định áp dụng trước ngày 01/01/2018 về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô.

Kho bạc Nhà nước chỉ đạo Kho bạc Nhà nước các cấp thực hiện kiểm soát chi ngân sách nhà nước cho việc mua sắm xe ô tô theo đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn tại Công văn này.

2. Đối với các trường hợp không thuộc phạm vi điểm 1 Công văn này, tiếp tục tạm dng việc mua sắm theo chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ tại Công văn s 1248/VPCP-KTTH ngày 02/02/2018 và hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 2850/BTC-QLCS ngày 14/3/2018, Công văn số 3515/BTC-QLCS ngày 28/3/2018 cho đến khi Nghị định quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô được Chính phủ ban hành và có hiệu lực thi hành.

3. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc phát sinh, đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để được phối hợp giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ
; (Để b/c);
- Phó TTg Vương Đình Huệ (Để b/c);
- Phó TTg Trịnh Đình Dũng (Để b/c);
-
Văn phòng Chính phủ;
- Sở Tài chính, KBNN các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- L
ưu: VT, QLCS.(275)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Trần Xuân Hà

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 12008/BTC-QLCS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu12008/BTC-QLCS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/10/2018
Ngày hiệu lực02/10/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 12008/BTC-QLCS

Lược đồ Công văn 12008/BTC-QLCS 2018 mua xe ô tô phục vụ công tác


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 12008/BTC-QLCS 2018 mua xe ô tô phục vụ công tác
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu12008/BTC-QLCS
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýTrần Xuân Hà
        Ngày ban hành02/10/2018
        Ngày hiệu lực02/10/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 12008/BTC-QLCS 2018 mua xe ô tô phục vụ công tác

           Lịch sử hiệu lực Công văn 12008/BTC-QLCS 2018 mua xe ô tô phục vụ công tác

           • 02/10/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 02/10/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực