Công văn 1201/BHXH-CSXH

Công văn 1201/BHXH-CSXH năm 2015 hướng dẫn nội dung chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1201/BHXH-CSXH 2015 chế độ trợ cấp nhà giáo đã nghỉ hưu


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1201/BHXH-CSXH
V/v hướng dẫn một số nội dung chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2015

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Căn cứ Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg ngày 30/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu và Công văn số 659/BGDĐT-TCCB ngày 17/02/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bảo hiểm xã hội (BHXH) các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi tắt là BHXH tỉnh) đã cơ bản giải quyết được đầy đủ chế độ trợ cấp, đảm bảo quyền lợi của các nhà giáo đã nghỉ hưu. Tuy nhiên, trong hướng dẫn và tổ chức thực hiện còn có những vướng mắc nên ngày 14/11/2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo có Công văn số 6499/BGDĐT-TCCB thay thế Công văn số 659/BGDĐT-TCCB; tiếp đó BHXH Việt Nam có Công văn số 5123/BHXH-CSXH ngày 23/12/2014 tổng hợp vướng mắc, báo cáo và đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

BHXH Việt Nam sao gửi Công văn số 6499/BGDĐT-TCCB ngày 14/11/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Công văn số 5123/BHXH-CSXH ngày 23/12/2014 của BHXH Việt Nam đến BHXH tỉnh nghiên cứu kỹ để thực hiện, cụ thể:

- BHXH tỉnh đối chiếu với các văn bản nêu tại Điểm 1 Công văn số 6499/BGDĐT-TCCB để xem xét về đối tượng, điều kiện làm cơ sở giải quyết chế độ trợ cấp đảm bảo quyền lợi đối với nhà giáo;

- Những nội dung nêu tại Khoản 2 Công văn số 6499/BGDĐT-TCCB có một số điểm hướng dẫn khác so với Công văn số 659/BGDĐT-TCCB BHXH Việt Nam đã tổng hợp tại Khoản 2 Công văn số 5123/BHXH-CSXH, trường hợp BHXH tỉnh đã ra quyết định hưởng trợ cấp theo Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg đối với nhà giáo thì tạm thời giữ nguyên quyết định đã hưởng, sau khi có ý kiến của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, BHXH Việt Nam sẽ hướng dẫn thực hiện theo quy định; những trường hợp không có quy định hoặc chưa có hướng dẫn thì chưa xem xét, giải quyết, đồng thời có văn bản trả lời người lao động và nêu rõ lý do chưa giải quyết.

Trong quá trình thực hiện nếu tiếp tục có vướng mắc chưa có quy định giải quyết, BHXH tỉnh hướng dẫn người lao động phản ánh và đề xuất gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu, hướng dẫn thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Lưu: VT, CSXH (2b).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Đỗ Thị Xuân Phương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1201/BHXH-CSXH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1201/BHXH-CSXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/04/2015
Ngày hiệu lực10/04/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1201/BHXH-CSXH 2015 chế độ trợ cấp nhà giáo đã nghỉ hưu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1201/BHXH-CSXH 2015 chế độ trợ cấp nhà giáo đã nghỉ hưu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1201/BHXH-CSXH
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
        Người kýĐỗ Thị Xuân Phương
        Ngày ban hành10/04/2015
        Ngày hiệu lực10/04/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 1201/BHXH-CSXH 2015 chế độ trợ cấp nhà giáo đã nghỉ hưu

         Lịch sử hiệu lực Công văn 1201/BHXH-CSXH 2015 chế độ trợ cấp nhà giáo đã nghỉ hưu

         • 10/04/2015

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 10/04/2015

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực