Công văn 12018/VPCP-NN

Công văn 12018/VPCP-NN năm 2017 về thay đổi thời gian thực hiện Dự án “Điều tra nguồn lợi thủy sản vùng nội đồng” do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 12018/VPCP-NN 2017 thay đổi thời gian thực hiện Điều tra nguồn lợi thủy sản vùng nội đồng


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12018/VPCP-NN
V/v thay đổi thời gian thực hiện Dự án “Điều tra nguồn lợi thủy sản vùng nội đồng”

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Về đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 6990/TTr-BNN-TCTS ngày 22 tháng 8 năm 2017 v việc thay đổi thời gian thực hiện Dự án “Điều tra nguồn lợi thủy sản vùng nội đồng” (Dự án), Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

- Đồng ý nguyên tắc việc thực hiện Dự án trong giai đoạn 2018-2020.

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ động làm việc với các Bộ: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư xác định nguồn kinh phí thực hiện Dự án phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành; tiến hành sơ kết tình hình thực hiện Chương trình bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản đến năm 2020 (phê duyệt tại Quyết định số 188/QĐ-TTg ngày 13 tháng 02 năm 2012), đặc biệt là tình hình triển khai các dự án ưu tiên. Trên cơ sở đó, đánh giá các kết quả đạt được, hiệu quả của Chương trình.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- Các Bộ: TC, TN&MT, KH&ĐT;
- VPCP: BTCN, các PCN,
Các Vụ: KTTH, TH, TGĐ cổng TTĐT;
- Lưu: VT, NN (02), V
LA

KT. B TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ C
HỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 12018/VPCP-NN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu12018/VPCP-NN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/11/2017
Ngày hiệu lực10/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 12018/VPCP-NN

Lược đồ Công văn 12018/VPCP-NN 2017 thay đổi thời gian thực hiện Điều tra nguồn lợi thủy sản vùng nội đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 12018/VPCP-NN 2017 thay đổi thời gian thực hiện Điều tra nguồn lợi thủy sản vùng nội đồng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu12018/VPCP-NN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Cao Lục
        Ngày ban hành10/11/2017
        Ngày hiệu lực10/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 12018/VPCP-NN 2017 thay đổi thời gian thực hiện Điều tra nguồn lợi thủy sản vùng nội đồng

             Lịch sử hiệu lực Công văn 12018/VPCP-NN 2017 thay đổi thời gian thực hiện Điều tra nguồn lợi thủy sản vùng nội đồng

             • 10/11/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 10/11/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực