Công văn 1202/BNN-KH

Công văn 1202/BNN-KH về rà soát kế hoạch vốn đầu tư năm 2011 thực hiện mục tiêu kiềm chế lạm phát do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1202/BNN-KH rà soát kế hoạch vốn đầu tư


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1202/BNN-KH
V/v rà soát kế hoạch vốn đầu tư năm 2011 thực hiện mục tiêu kiềm chế lạm phát

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2011

 

Kính gửi:

- Các Tổng cục: Thủy lợi, Thủy sản, Lâm nghiệp;
- Các cục: Trồng trọt, Chăn nuôi, Bảo vệ thực vật, Thú y;
- Cục Quản lý xây dựng công trình;
- Các Ban: Quản lý trung ương các dự án thủy lợi, Ban QL các dự án NN, Ban QL các dự án LN, QLĐT&XDTL 9.

Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, Bộ yêu cầu các đơn vị:

- Rà soát toàn bộ các chương trình, dự án đầu tư năm 2011 từ nguồn ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ đã được bố trí vốn, xác định các công trình, dự án cần ngừng, đình hoãn, giãn tiến độ thực hiện năm 2011. Chưa khởi công mới các dự án, trừ các dự án khắc phục hậu quả thiên tai cấp bách, các dự án ODA.

- Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư năm 2011 của dự án cần ngừng, đình hoãn, giãn tiến độ để tập trung vốn đẩy nhanh tiến độ các dự án cấp bách, hoàn thành năm 2011 (theo mẫu kèm theo).

Kết quả rà soát, điều chỉnh kế hoạch gửi về Bộ (Vụ Kế hoạch) trước ngày 4/3/2011 để Bộ tổng hợp báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư./. 

     

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng (để báo cáo);
- Vụ KH, TC;
- Lưu: VT, KH.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH
Trang Hiếu Dũng

 


PHỤ LỤC

DANH MỤC DỰ ÁN NGỪNG, GIÃN TIẾN ĐỘ TRONG NĂM 2011 SAU KHI RÀ SOÁT
(Kèm theo văn bản số 1202/BNN-KH ngày 28/02/2011 của Bộ NN&PTNT)

Đơn vị: triệu đồng

TT

Tên dự án

Địa điểm xây dựng

Năng lực thiết kế (ha)

Thời gian KC-HT

Quyết định phê duyệt dự án đầu tư

Lũy kế đã thanh toán từ khởi công đến hết năm 2010

Vốn còn lại từ năm 2011 để HT dự án

Kế hoạch năm 2011 đã giao

Kế hoạch năm 2011 sau khi điều chỉnh

Điều chỉnh: Tăng (+), giảm (-)

Lý do điều chỉnh

Số, ngày quyết định

Tổng mức đầu tư

Vốn Bộ đầu tư

 

TỔNG SỐ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

CẮT GIẢM VỐN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

Các dự án ngừng khởi công mới

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

Các dự án giãn tiến độ thực hiện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

TĂNG VỐN CHO CÁC DỰ ÁN CẤP BÁCH, HOÀN THÀNH NĂM 2011

 

 

 

 

 

 

 

Dự án

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1202/BNN-KH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1202/BNN-KH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/02/2011
Ngày hiệu lực28/02/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1202/BNN-KH rà soát kế hoạch vốn đầu tư


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1202/BNN-KH rà soát kế hoạch vốn đầu tư
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1202/BNN-KH
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýTrang Hiếu Dũng
        Ngày ban hành28/02/2011
        Ngày hiệu lực28/02/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 1202/BNN-KH rà soát kế hoạch vốn đầu tư

             Lịch sử hiệu lực Công văn 1202/BNN-KH rà soát kế hoạch vốn đầu tư

             • 28/02/2011

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 28/02/2011

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực