Công văn 1202/TCHQ-KTTT

Công văn số 1202/TCHQ-KTTT về việc giá tính thuế nhập khẩu mặt xe ô tô chở khách do Hàn Quốc sản xuất do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1202/TCHQ-KTTT giá tính thuế nhập khẩu mặt xe ô tô chở khách do Hàn Quốc sản xuất


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 1202/TCHQ-KTTT
V/v: giá tính thuế nhập khẩu

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2005

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 33/CV ngày 25/11/2004 của Công ty Đầu tư thương mại XNK An Sinh kiến nghị về giá tính thuế nhập khẩu mặt xe ô tô chở khách do Hàn Quốc sản xuất. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu được Quốc hội thông qua ngày 26/12/1991 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu được Quốc hội thông qua ngày 20/05/1998; Nghị định số 54/CP ngày 28/08/1993 và Nghị định số 94/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Thông tư số 08/2002/TT-BTC ngày 23/01/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện áp dụng giá tính thuế nhập khẩu theo hợp đồng ngoại thương thì:

Đề nghị Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh kiểm tra sổ sách kế toán, chứng từ của các lô hàng do Công ty Đầu tư thương mại XNK An Sinh nhập khẩu theo các tờ khai hàng nhập khẩu số 3421 KV3/NKDÔ, 3422 KV3/NKDÔ, 3423 KV3/NKDÔ, 3426 KV3/NKDÔ, 3427 KV3/NKDÔ ngày 30/11/2001 đăng ký tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 3, nếu đúng hàng được xếp lên tàu ngày 03/11/2001 thì áp dụng tính thuế theo mức giá thực tế Công ty đã thanh toán với khách hàng nước ngoài. Đề nghị Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh xác định chính xác mức giá Công ty thực thanh toán cho các lô hàng này để tính thuế. Trường hợp sau khi kiểm tra phát hiện mức giá thực tế Công ty đã thanh toán với khách hàng nước ngoài thấp hơn mức giá ghi trên hợp đồng mua bán ngoại thương thì áp dụng tính thuế theo mức giá ghi trên hợp đồng mua bán ngoại thương.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Công ty Đầu tư thương mại XNK An Sinh
- Lãnh đạo Tổng cục
- Lưu VP (2), Vụ  KTTT (3)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1202/TCHQ-KTTT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1202/TCHQ-KTTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/03/2005
Ngày hiệu lực31/03/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1202/TCHQ-KTTT giá tính thuế nhập khẩu mặt xe ô tô chở khách do Hàn Quốc sản xuất


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Công văn 1202/TCHQ-KTTT giá tính thuế nhập khẩu mặt xe ô tô chở khách do Hàn Quốc sản xuất
     Loại văn bảnCông văn
     Số hiệu1202/TCHQ-KTTT
     Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
     Người kýĐặng Thị Bình An
     Ngày ban hành31/03/2005
     Ngày hiệu lực31/03/2005
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải, Xuất nhập khẩu
     Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
     Cập nhật15 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản gốc Công văn 1202/TCHQ-KTTT giá tính thuế nhập khẩu mặt xe ô tô chở khách do Hàn Quốc sản xuất

      Lịch sử hiệu lực Công văn 1202/TCHQ-KTTT giá tính thuế nhập khẩu mặt xe ô tô chở khách do Hàn Quốc sản xuất

      • 31/03/2005

       Văn bản được ban hành

       Trạng thái: Chưa có hiệu lực

      • 31/03/2005

       Văn bản có hiệu lực

       Trạng thái: Có hiệu lực